UNINETT AS

UNINETT AS eies av Kunnskapsdepartementet og samarbeider med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) for å tilby en best mulig infrastruktur og fellestjenester. UNINETT utvikler og driver det norske Forskningsnettet og organiserer også felles avtaler og innkjøp for UH-sektoren.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://www.uninett.no/

Relaterte anskaffelser (1)

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

UNINETT etablerte et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres.