Planleggingsverktøy

av Harald Aas

LUP har utviklet fire planleggingsverktøy som skal gjør det lettere å gjennomføre innovative anskaffelser. Planleggingsverktøyene tar deg stegvis gjennom oppgaver som forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog.

Verktøyene er tilgjengelig både som arbeidsark du kan skrive ut for fysiske møter og i et digitalt format som både kan brukes i digitale og fysiske møter. Det er utarbeidet detaljerte bruksanvisninger for hvert planleggingsverktøy slik at du kan fasilitere gruppearbeidet på egenhånd, eller du kan ta kontakt med en innovasjonspådriver dersom du vil ha hjelp til dette.

Klikk på lenkene under for å lese mer om hvert av planleggingsverktøyene og for å laste dem ned.

Planleggingsverktøy for ledelsesforankring av innovative anskaffelser

Planleggingsverktøy for oppstart av innovative anskaffelser

Planleggingsverktøy for behovskartlegging av innovative anskaffelser

Planleggingsverktøy for markedsdialog av innovative anskaffelser

Vi ønsker tilbakemelding på bruken av arbeidsarkene. Gi gjerne tilbakemeldingen til din pådriver og hovedkontakt i Leverandørutviklingsprogrammet

 

Lykke til!