Planleggingsverktøy for tidlig markedsdialog

av Hilde Sætertrø

Mange offentlige innkjøpere gjennomfører nå dialog med markedet før konkurranse lyses ut. For optimal utbytte av dialogen, for både oppdragsgiver og leverandører og fagmiljø som inviteres inn, er det viktig at denne planlegges godt. Målet er at alle som deltar opplever nytte av å delta. Her finner du et planleggingsverktøy for tidlig markedsdialog som kan være til hjelp.

Verktøyet er i form av en bordduk som passer til bruk for prosjektgruppen som utgjør «kjernegruppen» i anskaffelses-prosjektet. Den kan brukes i et første planleggingsmøte. Den inneholder steg og nyttige spørsmål gruppen må tenke igjennom og ta stilling til. Etter endt gjennomgang av verktøyet skal gruppen kunne sitte med en plan for gjennomføring av markedsdialog. Duken kan brukes som «sjekkliste» underveis i gjennomføringen av markedsdialog-aktivitetene også.

I tillegg til selve duken, som består av 2 duker (stegene «før, under og etter» + tidsplan og disposisjon til dialognotat), er det laget en Prosessguide som kan være til hjelp mens dere bruker duken. Den skal gjøre det lett å komme seg igjennom verktøyet slik at dere ender opp med en god plan. Det er også laget ei Håndbok for planlegging og gjennomføring av tidlig markedsdialog i offentlige anskaffelser som gir mer inngående innføring i temaet. Hvis du skal gjennomføre tidlig markedsdialog for første gang kan det være nyttig å lese denne først.

Leverandørutviklingsprogrammet vil hjelpe så mange som mulig og håper dette kan bidra til «hjelp til selvhjelp». Vi planlegger å komme med flere slike selvhjelpsverktøy i løpet av året innen innovative anskaffelser. Det som pr nå er planlagt er «behovsverktøy» og «oppstartsverktøy». Det er viktig at offentlig oppdragsgiver har arbeidet godt med behovsanalyse og fått god behovsforståelse før dette bringes ut i markedet. Dette blir noe omtalt i planleggingsverktøyet for markedsdialog.

Borddukene kan printes i farger i A3-format, eller gjerne i et større format. Passer best til bruk i fysiske møter, men den kan også brukes i digitale møter.

Planleggingsverktøy for markedsdialog

Veiledning markedsdialogduk

Håndbok for planlegging og gjennomføring av tidlig markedsdialog i offentlige anskaffelser april 20201

Digital utgave av markedsdialog-planleggingsverktøyet for bruk i Miro, når møtet/workshop avholdes digitalt: https://miro.com/app/board/o9J_lxic7F0=/?invite_link_id=563926012625

Lykke til! Spør oss om du har spørsmål til bruk eller til gjennomføring av tidlig markedsdialog.

 

Vi ønsker tilbakemelding på bruken av duken. Gi gjerne tilbakemeldingen til din pådriver og hovedkontakt i Leverandørutviklingsprogrammet