Verktøy som hjelper til med delaktig ledelse i innovative anskaffelser

av Hilde Sætertrø

Innovative anskaffelsesprosesser er strategiske handlinger som fører til endringer i den offentlige virksomheten, både i måten anskaffelsesprosessen gjennomføres på, og når løsningen som anskaffes skal iverksettes. Prosessene krever innsats og medvirkning fra mange ansatte med ulik kompetanse, funksjoner og roller, og også samhandling med eksterne aktører utenfor egen offentlig virksomhet. Ledelse på topp- og mellom-nivå som bidrar med beslutninger og tilførsel/bruk av ressurser er avgjørende.

Innovative anskaffelsesprosesser er strategiske handlinger som fører til endringer i den offentlige virksomheten, både i måten anskaffelsesprosessen gjennomføres på, og når løsningen som anskaffes skal iverksettes. Endring til noe bedre er selve kjernen i innovative anskaffelser, men det kommer ikke av seg selv. Det krever innsats og medvirkning fra mange ansatte med ulik kompetanse, funksjoner og roller, og også samhandling med eksterne aktører utenfor egen offentlig virksomhet, spesielt leverandørene. Ledelse på topp- og mellom-nivå som bidrar med beslutninger og tilførsel/bruk av ressurser er avgjørende. LUP har utviklet et ledelsesforankrings-verktøy med den hensikt å øke og sikre nødvendig deltakelse hos ledere underveis i anskaffelsesprosessen.

Dette er det fjerde selv-hjelps-verktøyet LUP har utviklet for å gjøre det lettere for offentlige virksomheter å gjennomføre innovative anskaffelser. Som de andre verktøyene, er også dette utformet som en bordduk som anskaffelses-gruppen kan bruke i et planleggingsmøte og underveis i gjennomføringen av anskaffelsen. Bordduken kan printes ut i stort eller mindre format, legges på bordet, og det kan skrives direkte på bordduken, eller gruppa kan besvare spørsmålene i andre dokumenter hvis de vil. Det tilhører en prosessguide til verktøyet, men det er ganske så selvforklarende. Duken inneholder 2 ark.

Verktøy for ledelsesforankring i innovative anskaffelser

Prosessguide verktøy ledelsesforankring

Verktøyet hjelper til å kartlegge hvilke ledere som anskaffelsen berører, og når ulike ledere/ledergruppa bør involveres for å skape konsensus, bidra med ressurser (tid, personell og kompetanse) og å ta viktige beslutninger. Dette ledelsesforankrings-verktøyet kan med fordel brukes sammen og samtidig med de andre verktøyene som er utviklet for oppstartsfasen, behovsfasen og markedsdialogfasen. Ledelsesinvolvering er nødvendig på ulike måter i alle fasene.

Her finner du de øvrige verktøyene for oppstartsfasen,

verktøy for behovsutforsking og planlegging av denne,

verktøy for planlegging av tidlig markedsdialog.

Alle verktøyene er tilpasset til bruk i digitale møter/workshops i Miro-programmet, til fri benyttelse. Her er for ledelsesforankringsverktøyet:

https://miro.com/app/board/o9J_lxh8EJg=/?invite_link_id=519663436360

De andre digitaltilpassede verktøyene finner du i blogg-lenkene vist til på denne siden, og på verktøysidene våre.

Lykke til 🙂 – en LUP innovasjonspådriver svarer på spørsmål og yter bistand ved behov.

Obs! Gi oss gjerne tilbakemeldinger og innspill til videre utvikling og forbedring av verktøyene når dere har fått erfaring med å bruke dem. Har dere eventuelt behov for flere verktøy, og hvilke?