LUP er en del av StartOff

av Harald Aas

Siden ordningen kom på plass i januar 2020 har det blitt gjennomført 13 prosjekter. Oppdragsgiverne har både vært kommuner, fylkeskommuner og stat, og til sammen 33 startups har blitt honorert for sine konsepter. Noen av konseptene er blitt til løsninger som er kjøpt inn, de fleste er i videreutvikling, og noen få er stoppet opp slik det noen ganger gjør når det handler om innovasjon. Tilbakemeldingene på StartOff fra oppdragsgivere og startups er veldig gode, og vi i LUP gleder oss til å nye oppdrag og muligheten til å videreutvikle ordningen sammen med våre dyktige kollega i DFØ og Digdir.

Kjært barn har mange navn, og StartOff er intet unntak. I Nederland og USA heter det Startup in Residence (STIR). I Skottland CivTech, mens det i England og Polen kalles GovTech. De er alle ordninger som tilrettelegger for at oppstartsselskaper skal få prøve seg på offentlige utfordringer og oppgaver med ny teknologi, og gjerne med digitalisering av tjenester. Navnet på den norske varianten, StartOff, spiller på startups som leverer løsninger til offentlige virksomheter, og videre inspirert av det engelske begrepet to start off som betyr et første steg eller å initiere noe.

Initiativet til det som etter hvert ble StartOff kom fra Nicolai Astrup mens han var digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering, og han tok med seg ideen videre når han ble kommunal- og moderniseringsminister i samme regjering. Da hadde allerede DFØ, som på dette tidspunktet fremdeles het DIFI gjort seg kjent med disse ordningene som var på plass i land som Nederland og Skottland. Oppdraget med å etablere ordningen gikk til DFØ, og LUP og DIGDIR ble invitert med på etableringen av ordningen som skjedde i 2019.

LUP har alltid jobbet for å tilrettelegge innovative anskaffelser for oppstartselskaper og SMB, og i underkant av 30% av de innovative anskaffelsene er levert av nye og mindre leverandører. StartOff er på sin side spesielt innrettet mot denne gruppen med sin direkte og målrettede kontakt med oppstartsmiljøene, tilpasset betaling til deltakerne underveis i prosessen, og ansvarlig for konkurransegjennomføringen slik at oppdragsgivere og startups kan konsentrere seg om problemet og løsningen.

Hva gjør LUP i StartOff?

LUP sin hovedoppgave er å fasilitere de tre første ukene av prosessen der utfordringen, fra den offentlig virksomheten, gjøres om til en ferdig behovsbeskrivelse i konkurransegrunnlaget. I løpet av disse ukene er vi også ansvarlig for det blir laget en kort utfordringsfilm som beskriver problemet, ønsket resultat og behovet man vil at oppstartsselskapene lager løsninger til. Utfordringsfilmene blir brukt i sosiale medier for å identifisere og rekruttere leverandører til konkurransene som det er 12 av i året.

I tillegg bidrar LUP med å rekruttere offentlige virksomheter til ordningen, og i arbeidet med å videreutvikle StartOff som virkemiddel.


Dette er StartOff

 • Offentlig ordning under ledelse av DFØ, med støtte fra Digdir og LUP
 • Oppdragsgivere må være offentlige virksomheter underlagt anskaffelsesregelverket
 • Spesielt rettet mot startups, men konkurransene er åpen for alle
 • 6 måneder fra start til mål i et StartOff-prosjekt
 • 600 000,-* utbetales til leverandører som honorarer for utarbeidelsen av konsepter i hver konkurranse
 • StartOff-prosjektene gjennomføres under FoU-unntaket og etter en før-kommersiell metodikk
 • StartOff passer for mindre, avgrensede offentlige utfordringer
 • Behovskartlegging og markedsundersøkelse må være gjennomført før et eventuelt StartOff-prosjekt

* Inntil videre må oppdragsgivere selv finansiere StartOff-prosjektene, men det arbeides med å få på plass også prosjektfinansiering


Prosjektene i StartOff hører inn under paraplyen innovative anskaffelser, og siden de etter anskaffelsesregelverket er å regne som før-kommersielle anskaffelser under FoU-unntaket, betegner vi det som anskaffelse av innovasjon (PCP, Pre-Commercial Procurement). StartOff er et etterspørselsdrevet (market pull) virkemiddel ettersom utgangspunktet for prosjektene er offentlige utfordringer og med kommunale, fylkeskommunale eller statlige virksomheter som behovseiere. Det er imidlertid også et trykk fra startups som ønsker å selge sine løsninger til det offentlige (teknologidrevet innovasjon; market push), men foreløpig kan StartOff kun oppfordre disse til å følge med på de konkurransene som annonseres og oppfordre dem til å presentere sine løsninger for det offentlige på eget initiativ.

Digitalisering og sirkulære løsninger

StartOff har siden starten hatt digitalisering av offentlige tjenester som hovedmål. Med stadig større nasjonale og internasjonale forpliktelser på klima- og miljø har også sirkulære løsninger også blitt en viktig del av prosjektporteføljen. Det er også på dette området at StartOff har kunnet tilby prosjektfinansiering i 2022 med midler fra KLD.

En utfordring for mange offentlige virksomheter er å se hvilke problemstillinger og utfordringer som best lar seg løse som en innovativ anskaffelse, og i hvilke tilfeller StartOff er den riktige ordningen. Det er det mulig å få hjelp til av både teamet i StartOff, LUP eller hos Digdir. Her er en kort sjekkliste som vi bruker for å kvalifisere prosjekter for StartOff:

 • Er behovet kartlagt? Hvis ikke må det gjøres først – LUP gir bistand til behovskartlegging
 • Er markedet kartlagt? Hvis ikke må dette gjøres først – LUP gir bistand til å markedsundersøkelser
 • Har oppdragsgiver finansiering? Kan utfordringen finansieres som et sirkulærprosjekt?
 • Passer utfordringen for StartOff? Er utfordringen omfattende og komplisert; kan den forenkles?
 • Er det mulig å forstå og kommunisere behovet som det etterspørres en løsning for?
 • Er dette noe startups vil være interessert i? Finne det et marked for løsningen ut over denne ene oppdragsgiveren?
 • Er prosjektet innenfor rammene av det StartOff skal drive med?

Som offentlig virksomhet kan man ta utgangspunkt i at det aller meste kan digitaliseres. Offentlige tjenester kan alltid bli mer effektive, mer bærekraftige og mer brukervennlig. Det er ikke alltid så enkelt å se for seg hvordan et eksisterende behov kan løses på en bedre måte enn i dag, og der er StartOff et lavterskeltilbud på veien mot et ny og innovativ tjeneste eller produkt.

Har du en offentlig utfordring du tenker kan passe som et StartOff-prosjekt? Ta kontakt med en av pådriverne i LUP, eller send inn en prosjektskisse.