Leverandørkonferanser – designet for å øke bedriftenes markedstilgang

av Kjersti Granaasen

Mange bedrifters innovasjoner, produkter og løsninger når aldri fram til det offentlige markedet. Derfor har vi utarbeidet leverandørkonferanser for å komme problemet til livs. Her deler vi suksessfaktorer og konkrete tips basert på erfaringene vi har gjort oss.

Mange av bedriftenes innovasjoner, produkter og løsninger når aldri fram til det offentlige markedet. Derfor er leverandørkonferanser er designet for å øke bedriftenes markedstilgang.

Eksempler på gjennomførte leverandørkonferanser

Bakgrunn

Når bedriftenes innovasjoner, produkter og løsninger ikke når det offentlige markedet er en av de viktigste årsakene er at kjennskap til og kunnskap disse er mangelfulle.

Offentlige anskaffelsesprosesser fanger ikke alltid opp hva som finnes eller er i ferd med å utvikles på løsningssiden. Med unntak av gode, innovative, offentlige anskaffelsesprosesser som tilrettelegger for omfattende markedsdialog har ikke næringslivet, startups og utviklingsaktører gode arenaer for å synliggjøre sine nye løsninger til offentlig sektor. Her er det et tomrom i tilbudet til både innkjøpere og leverandører.

Det er et tilsvarende tomrom innkjøpere mellom når det gjelder spredning av nyinnkjøpte løsninger. Det skjer altså mye innovasjon både i og utenfor offentlige anskaffelsesprosesser som aldri blir spredt til nye behovshavere.

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet har designet konseptet Leverandørkonferanse, og er behjelpelige med gode innspill og forslag til utforming av din konferanse. Du finner oss HER. 

Se sjekkliste leverandørkonferanse, 2020.

Se Eksempe på agenda, Leverandørkonferanse 2020

Hvem kan arrangere leverandørkonferanser?

Leverandørkonferanser kan arrangeres av organisasjoner/bransjer/klynger/nettverk som med utgangspunkt i næringslivets interesser ønsker å ta del i arbeidet med å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser i Norge ved å:

 • Tilrettelegge for å utvide markedet for sine medlemmer
 • Gjøre seg relevant for potensielle medlemmer
 • Stimulere til offentlige markedstilgang

Leverandørkonferanser kan arrangeres for å vise frem innovative løsninger til offentlige innkjøpere på:

 • Nasjonalt nivå eller regionalt nivå: miljø, teknologi, helse
 • Bransjerelatert: byggebransjen, velferdsteknologi, mobilitet
 • Spesifikke løsningsforslag: medisineringsstøtte, tunnelsikkerhet

Flere av bedriftene som har deltatt på leverandørkonferanser fått solgt sine løsninger til offentlige kunder.

Suksessfaktorer

 • Identifisere behovene og utfordringene hos de offentlige virksomhetene
 • Reel mulighet for offentlige innkjøp/foretak til å kjøpe løsningene som blir presentert
 • Bedriftene må gis anledning til å presentere sine innovasjoner/løsninger
 • Matchmaking mellom bedrift + bedrift og bedrift + offentlig
 • Informasjon og kontaktinformasjon til deltakere må tilgjengeliggjøres
 • Bedriftene som deltar må følge opp og ta initiativ til kontakt med offentlig kunde i etterkant

Er du interessert i å gjennomføre en leverandørkonferanse, eller vil sparre med oss i hvordan gjennomføre det på en god måte?