Kan en innovativ anskaffelse føre til nok en verdensnyhet?

av Hilde Sætertrø

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå inngått innovasjonspartnerskaps-kontrakter med 2 leverandører som skal bidra til å utvikle nye løsninger for bruer og bru-konstruksjoner slik at det blir mer fylkesvei for pengene. Fylkeskommunen har store investeringer foran seg på bygging av nye bruer, og de har et betydelig etterslep på vedlikehold. Bedrifter i regionen skal nå hjelpe dem med å utvikle bedre og rimeligere bru-løsninger.

Våren 2018 fikk Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre innovasjonspartnerskaps-prosedyren for utvikling av nye bru-løsninger. Veien frem til kontraktsinngåelse på innovasjonspartnerskap har vært lang, men fredag 2. oktober 2020 ble dette markert. Les om erfaringer underveis her.

Fylkeskommunen er godt fornøyd med valgte leverandører og det de ønsker å utvikle, og har forventninger til at de nye løsningene skal redusere kostnader og virkeliggjøre flere bru- og samferdselsprosjekter. Stikkordet for de nye bru-løsningene er industrialisering; Mer produksjon i produksjonslokaler og transport av ferdige elementer til lokasjon. Dette gir lavere kostnader og bedre kvalitet. Ingen av metodene er prøvd i Norge før, og den ene av dem er også uprøvd i verdenssammenheng.

Det er Prodtex i Vanylven som skal utvikle og prøve ut en ny produksjons- og konstruksjonsmetode, utført av roboter, i et nybygd industrilokale, med stålelementer som basis. Muligheten til å utvikle noe nytt med stort markedspotensial er kjærkomment for næringslivet i regionen.

Den andre leverandørgruppen, med Aas-Jacobsen AS «i spissen», forteller om flere industrilokasjoner/-selskaper i Norge som er egnet for produksjon av store betong-elementer til bruer. Dette kan være selskaper som i dag lager større installasjoner til f.eks. oljeproduksjon i Nordsjøen. Det kan være flere gode ringvirkninger til norsk næringsliv hvis denne type bruer blir laget og installert i Norge.

Utviklingsperioden for disse prosjektene er forholdsvis korte, så det blir spennende å følge med i prosessen videre. Her kan du lese mer om markeringen av kontraktsinngåelsene, løsningene og forventningene: Sunnmørsposten , Vestlandsnytt .

Du kan lese mer om anskaffelsesprosessen her.