Erfaring fra Innovasjonspartnerskapet «Nye bruløsninger»

av Ida Laustsen

Tine Steinset er prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. De har innovasjonspartnerskapet "Nye bruløsninger". Her deler Tine sine erfaringer med prosjektet så langt.

Tine Steinset er prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. De fikk midler av Innovasjon Norge til Innovasjonspartnerskapet «Nye bruløsninger«. Fylkeskommunen har jobbet godt med behovet, hatt bred markedsdialog, og nå er konkurransen publisert på DOFFIN. Her deler Tine sine erfaringer med prosjektet så langt.

Prosjektleder Tine Steinset

Tine, hvorfor prosjektet «nye bruløsninger?»

I Norge er det et enormt etterslep på rehabilitering av broer. Vi i Møre og Romsdal fylkeskommune har 1100 broer vi skal vedlikeholde. Vi vil ikke klare å holde veistrekninger åpent dersom vi ikke finner nye og bedre måter å bygge og rehabilitere på. Derfor søkte vi støtte til et Innovasjonspartnerskap. Vi tenker å løse behovet vårt ved å få utviklet ny innovativ teknologi for bygging og tyngre vedlikehold/fornying av broer med lengde over 40 meter til 900 meters lengde.

Hva har den største utfordringen i prosjektet vært?

Den største utfordringen har vært å beskrive behovet slik at leverandørene vet hva de skal levere på. Og vi har tenkt mye på hvordan vi bør lage kravspesifikasjon og hvilke kompetanse vi ønsker leverandørene skal ha. Vi har drodlet lenge på hva kompetanse på broer egentlig er. Det har vi skrevet som kompetanse på «bærende konstruksjoner» for å favne flere bransjer, samtidig som vi sikrer riktig kompetanse i prosjektet. Vi ønsker nye teknologier og leverandører velkommen, men de må også vite hva som kreves for å bygge en bru!

Videre er økonomi og investeringer i prosjekter med broer utfordrende. I Innovasjonspartnerskapet skal vi til slutt utløse en kjøpsopsjon, og da må vi sette av midler i investering og økonomiplanen vår. En bro som Nerlandsøybrua er et stort prosjekt, og koster mellom 400 til 600 millioner. Det er store summer som må vedtas politisk, og det er store byggeprosjekter. Jeg er fortsatt usikker på om prosedyren Innovasjonspartnerskap egner seg på så store prosjekter som det en bro er. Den hypotesen vil vi få sjekket ut nå, og om to år har vi svaret om innovasjonspartnerskap egnet seg eller ei.

Hvordan har arbeidet med ferdigstillelse av konkurransedokumentene vært?

Det har vært mye fram og tilbake! Vi har fått gode innspill fra eksperter i Statens Vegvesen og Veidirektoratet, og vi har jobbet tett sammen med innkjøpsavdelingen vår. Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og Difi har også hjulpet oss i prosessen. Vi har tatt oss tiden til å gå flere runder, og det har resultert i et konkurransedokument vi er godt fornøyd med. Vi har jobbet tverrfaglig og sammen, og spilt hverandre gode.

Tror du innovasjonspartnerskapet vil gi dere nye løsninger som blir tatt i bruk?

Ja, jeg tror vi vil få nye og bedre løsninger! Leverandørene vi har hatt dialog med har bare ventet på at vi skal etterspørre nye løsninger! Det har vært stor entusiasme i markedet. Og det vil bli interessant å se om vi også kan få løsninger som er rimeligere enn dagens løsninger. Tilbakemeldingen fra leverandørene er at de skal få det til.

Hvordan har du opplevd arbeidet i prosjektet?

Dette er jo babyen min, og jeg er veldig stolt av prosjektet! Det har vært utrolig gøy å jobbe med behovet og kartlegging av hva vi egentlig trenger. Vi har allerede erfart at vi bør beskrive behovet istedenfor å beskrive detaljerte krav i anskaffelsene våre. Der har vært lærerikt for hele Fylkeskommunen. Det har vært utfordrende og gøy, og vi har lært masse i prosessen. Jeg vil virkelig anbefale Innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser til andre fylkeskommuner med utfordringer og behov.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune planlegger å velge inntil tre leverandører de skal inngå partnerskap med. Frist for å gi tilbud er 15. januar 2020.

Her finner du all informasjon om prosjektet.