Pågående anskaffelse

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Innovasjonsløft

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter som sitter på behovene og markedsaktører som sitter på løsningene. Vi inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 15 mai.

Prosess

Oppdateres i etterkant av leverandørkonferansen.

Her kan du se et streamet opptak fra Leverandørkonferansen Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene fra bygge- og anleggsvirksomhet 30 % av byens transportrelaterte utslipp. I tillegg er de en vesentlig kilde til luftforurensning. Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er innenfor rekkevidde.

 

En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for et utviklingsløp og dialog mellom offentlige virksomheter og markedsaktører som sitter på løsningene. Vi inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 15 mai. Vi trekker frem erfaringer gjennom Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo. I tillegg skal vi skal høre hva som kommer av krav fra det offentlige innen bygg- og anleggsplasser på sikt, samt høre fra leverandørene og bransjen hvilke barrierer man må løse og ikke minst hva som skal til for å bli med på et slikt utviklingsløp. Tid:         Mandag 15. mai – kl. 8:30-15:30 Sted:      Miljødirektoratet, Grensesvingen 7 – 0661 Oslo (Helsfyr) Påmelding: https://event.nho.no/skjema/?event=8253 Program finner du i menyen til venstre på denne siden, sammen med flere dokumenter som vil bli lagt til etter hvert. Livestream av leverandørkonferansen