Engasjement og deling på høyt nivå i læringsnettverket Østlandet – et eksempel til etterfølgelse

av Kjersti Granaasen

For å nå sine virksomhetsmål gjennom å benytte innovasjon i offentlige anskaffelser (IOA) som et reelt strategisk virkemiddel, legger nå kommuner i Østlandsområdet "sten på sten" gjennom lærings- og erfaringsnettverk.

Nettverkssamling

I nettverkets andre av fem samlinger var fokus å få kjennskap til, og ta i bruk, gode verktøy i starten av en IOA-prosess, Ved god og strategisk forankring i toppledelsen vil man lettere kunne tilrettelegge for måloppnåelse og samtidig avdekke mulighetsrommet for merverdi.

Deltagerne delte erfaringer, sparret og tipset hverandre om gode ideer for hvordan skape engasjement for lykkes med måloppnåelse

Innovative anskaffelser er av strategisk art og krever topplederforankring. Det er viktig med mellomlederne som er motiverte og endringsvillige, og at ledere på flere nivåer er deltagende. Da kan de lettere ta beslutninger underveis i den innovative anskaffelsesprosessen.

Leverandørutviklingsprogrammet har utviklet fire planleggingsverktøy som skal gjør det lettere å gjennomføre innovative anskaffelser. Planleggingsverktøyene tar deg stegvis gjennom oppgaver som forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog.

På denne samlingen hadde vi en innføring med arbeidsverksted knyttet til de 3 første, KS vegkart for tjenesteinnovasjon og en innføring i hvordan tjenestedesignere kan bidra kommunene i prosesser.

«Bra med verktøy og spennende å se hvordan man kan bruke dem i praksis. Når bruker man hva, og hvordan de også overlapper hverandre», er tilbakemeldinger fra nettverkssamlingen.

Gjennom verktøy til bruk i oppstart av en Innovativ anskaffelsesprosess finner du også ut om du skal gå til en innovasjonsvennlig anskaffelse, med lav innovasjonshøyde, eller anskaffelse av innovasjon. Se mer nedenfor:

LUPs planleggingsverktøy

Ledelsesforankrings-verktøy har til hensikt å øke og sikre nødvendig deltakelse hos ledere underveis i anskaffelsesprosessen.

Oppstartsverktøy tar for seg viktige forhold i oppstartsfasen, som mål og hensikt med anskaffelsen, overordnede virksomhetsstrategier som gir føringer for anskaffelsen, ulike rammebetingelser og ressursbruk i form av involverte mennesker, tid og penger.

Verktøy for behovskartlegging følger deg steg for steg gjennom kartlegging av behovet som etterhvert formidles ut i markedet når det inviteres til markedsdialog i forkant av en konkurranse.

LUPs planleggingsverktøy og KS sitt vegkart for tjenesteinnovasjon spiller godt sammen for innovative anskaffelsesprosesser.

FILM om tjenestedesign blir tilgjengelig HER så snart den er klar.

Nettverket fasiliteters av LUP og KS i fellesskap, og har til hensikt å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og bidra til leverandørutvikling gjennom samarbeid mellom stat, fylkeskommuner, kommuner og næringsliv.