Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

av Per Harbø

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

Jeg kan ikke tenke meg noe som er raskere og mer skalerbart enn når flere offentlige virksomheter går sammen om å utfordre næringslivet til å utvikle morgendagens bærekraftige løsninger. Slike felles innovative anskaffelser kan etter min mening være et av de kraftigste verktøyene vi har for å løse klimautfordringene vi står overfor, og Norge er faktisk i front på dette feltet. Fylkeskommunenes etterspørsel etter utslippsfire hurtigbåter er ett eksempel. Andre eksempler er prosessen med å få til utslippsfrie byggeplasser, nordiske byers initiativ til å få til utslippsfri transport og det finnes mange fler.

Det smarte med denne måten å løse klimautfordringene på, er at man bruker eksisterende offentlige budsjetter som virkemiddel, for utvikling av nye bærekraftige løsninger. Anskaffelsene ville jo uansett blir gjennomført, og som vi vet, det ligger over 560 milliarder i potten som stat, fylkeskommuner og kommuner kjøper inn for. Tenk om fem eller ti prosent av disse anskaffelsesbudsjettene ble brukt for å etterspørre nye bærekraftige løsninger. Om vi ikke er der i morgen bør vi komme dit i overmorgen. Innovative offentlige anskaffelser kan være den raske og skalerbare løsningen som gjør at vi kommer dit.

Per Harbø, foto: Siv Dolmen