Behov møter løsning

av Anita Skog

Onsdag 19. oktober arrangerte vi "Teknologi for utvikling og drift av fremtidens bygg" Dette var et tema av stor interesse, og over 100 deltakere fulgte arrangementet.
Bygg og eiendom har en helt sentral rolle i overgangen til det grønne skiftet. Det er helt avgjørende at vi får ned energibruk og utslipp knyttet til eksisterende bygg, og at vi ivaretar eksisterende bygningsmasse optimalt, slik at vi unngår å rive og må bygge nye.

«Skal vi finne de beste svarene, og de beste løsningene, så må vi gjøre det sammen» – Anita Skog
Daniel Tabacaru, CEO Again X
Tor Ove Nesset, COO Sensor Innovation

 

Nord-Norge er preget av store avstander og et krevende klima, noe som gjør det betydelig mer krevende å utvikle og drifte bygg. Vi fikk høre fra Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune som uttrykte behov for nye energiløsninger og systemer for ivaretakelse av eldre bygg. Bodø Kommune har behov for teknologi som scanner og kartlegger eiendom og Tromsø kommune løftet bl.a. frem behovet for optimalisering i SD-anlegg. Samtlige var opptatt av smarte bygg, deling av data og kommunikasjon mellom byggene og teknologi som muliggjører.

Presentasjoner

11 start ups var på scenen og viste oss det fremste innen proptech, og at vi med teknologi og digitale systemer kan løse våre utfordringer til det beste for menneske og miljø. Og vi ser at Norge har potensiale til å ta en sentral rolle i utviklingen av de løsningene som vi og verden trenger.

Presentasjoner