740 mrd i året må gi bedre løsninger

av Bjørnar Grønhaug

– Det offentlige må tørre å utfordre markedet og la leverandørene vise hva som er mulig å få til. Når offentlige myndigheter stiller krav til miljøvennlige produkter og tjenester i sine anskaffelser, oppfordres bedrifter til å finne innovative måter å oppfylle kravene på, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP.

 

Samarbeid er avgjørende

Med et budsjett på 740 milliarder kroner i året har offentlige innkjøp potensialet til å bidra til etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende selskaper.

At regjeringen nå stiller krav om at klima og miljø som hovedregel skal vektes med minimum 30% i offentlige anskaffelser er et godt eksempel på hvordan det offentlige kan utfordre leverandørmarkedet. Men det offentlige må også følge opp utfordringene i etterkant, for å få resultatene de etterspør.

– Grønne løsninger og næringsvekst kommer ikke av seg selv, men ved å tilrettelegge for tett samarbeid mellom offentlige virksomheter og private leverandører som bedrer bruken av offentlige midler, kan vi finne nye og mer bærekraftige løsninger og bygge en sterkere og mer konkurransedyktig økonomi. Da er tidlig dialog og tett samarbeid avgjørende, mener Harto.

Leverandørutviklingsprogrammet LUP skaper arenaer for utvikling og implementering av innovative anskaffelser som gir bedre løsninger på offentlige oppgaver og behov, styrker norsk næringsliv og fremmer grønne løsninger.

Ett verktøy – flere løsninger

Et godt eksempel på kraften i innovative anskaffelser er sveiseteknologien utviklet av sunnmørsbedriften Prodtex i samarbeid med Statens vegvesen. Resultatene er imponerende; ikke bare reduseres CO2-utslippene med 50 prosent, men det er anslått en milliard kroner i kostnadsbesparelser på større bruprosjekter. Samtidig har løsningen ført til en økning fra 9 til 36 fast ansatte.

En annen suksesshistorie er mobil energi, som frakter strøm til utslippsfrie byggeplasser. Skagerak Energi har utviklet mobile batteri- og ladecontainere som gjør det enklere for utbyggere å bruke elektriske anleggsmaskiner uten at de trenger å legge store investeringer i utbygging av strømnettet.

Selv helsesektoren nyter godt av innovative anskaffelser. Florø-bedriften Retrams har i samarbeid med Helse Bergen HF utviklet en løsning som gir sykehuset full oversikt over sine kirurgiske instrumenter. Denne teknologien, som baserer seg på unike DNA-markører i stålet på instrumentene, effektiviserer prosessen med å finne, vaske og sterilisere utstyret. Resultatet er en betydelig ressursbesparelse.

For å gjøre det enklere for leger å gi bedre oppfølging til sine pasienter, har Diffia sammen med Sykehuset Østfold HF utviklet en plattform for digital hjemmeoppfølging. Med denne løsningen kan pasienter kommunisere direkte med legen via chat, bilder, video og digitale kartleggingsskjemaer. Løsningen er en viktig del av den nødvendige digitaliseringen av helsevesenet i møte med et økende antall syke og eldre.

Disse eksemplene illustrerer kraften i verktøyet innovative anskaffelser og hva som skjer når offentlige aktører tar sitt innkjøpsansvar på alvor: Offentlige innkjøp spiller en betydelig rolle i å fremme norsk næringsliv, innovasjon og bærekraft.

– Litt vondt, men absolutt verdt det

I Bærum kommune opplevde de at et styrtregn i 2016 førte til skader i 50-millionersklassen. Etter lignende hendelser flere år på rad ble behovet for å finne en bedre løsning for overvannshåndtering tydelig.

Løsningen ble en skybruddsplan: Planen gir henvisninger for hva som kan gjøres både på kort og på lang sikt, og inkluderer fremtidige planer for områder det skal bygges, rehabiliteres eller gjøres andre inngrep. Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt blir klimaavtrykkene og inngrepene også mindre.

– Reisen fra å tenke at vi måtte kjøpe noen nye rør eller en ny teknisk dings, til å skjønne at det var ikke det vi trengte, var en reise vi måtte dyttes gjennom. Det gjør litt vondt, men var absolutt verdt det, sier Hans Haltbakk Thoresen i Bærum kommune.

Skaper nye muligheter

– Det å gå over i et innovasjonspartnerskap med behovskartlegging, dialogkonferanse, konkurranse og evaluering – hele den metoden for en innovativ anskaffelse er jo mye mer omfattende enn det tradisjonelle. Og er det noen som kan det og er veldig god på det så er det jo LUP. Så vi er veldig fornøyde med at vi har hatt dem med på laget, sier Therese Holm Thorvaldsen.

– Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå har vi et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert, som vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte, supplerer Holtbakk Thoresen.

– For oss har dette vært utviklende, sier Torbjørn Friborg, fagleder for overvann i Envidan. InnoVann er et nytt produkt som vi gleder oss over å kunne tilby kommunene fra høsten av. Det gir oss også mulighet til å utvide vårt tilbud om rådgivning innenfor klimatilpasning og byplanlegging. Vi har allerede gjort flere strategiske ansettelser for å kunne møte etterspørselen og vi ser for oss å vokse ytterligere fremover. Innovasjon og utvikling er noe som skal særtegne Envidan og vi er veldig glade for å arbeide sammen med Bærum kommune i denne oppgaven.

Vil du lese om flere innovative løsninger og hvordan de er utviklet?

På vår side Finn løsninger finner du 38 innovative løsninger utviklet gjennom innovative offentlige anskaffelser.