Ringerike kommune

Visjon:«Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet» http://www.ringerike.kommune.no/

Relaterte anskaffelser (3)

Hov ungdomsskole – bærekraftig bygg

Ringerike kommune er inne i en periode med en større opprustning av sentrumsskolene for å få oppgraderte skolebygg, som legger til rette for en fremtidig vekst i kommunen. Nå skal nye Hov ungdomsskole realiseres med tilhørende idrettshall. Ringerike kommune har…

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…

Bedre bestilling av sikrere skytjenester