Gran kommune

Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden. Kommunen er den største av de tre hadelandskommunene.

Relaterte anskaffelser (1)

Barnehage i massivtre, Fagerlund

Klimavennlig bygg som bidrar i oppfyllelsen av kommunens energi- og klimaplan gjennom konkrete CO2-kutt ved valg av klimavennlig byggemateriale. Erfaring og gevinstanalyse viser også betydelig raskere byggetid og redusert byggestøy.