Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velferdsteknologi
Velg prosedyre
Pågående

Felles kommunal journal (FKJ)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: KS
Pågående

Rekrutteringsløsning for brukertester

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Gjennomført

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Sykehusinnkjøp HF Helse Sør-Øst RHF
Pågående

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: St. Olavs Hospital HF
Pågående

Trygghetsskapende teknologi

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Drammen
Pågående Innovasjonsløft

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

Sektor: Bygg og anleggHelsetjenesterInnredning og interiørVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Ringsaker kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Kongsbergregionen
Pågående

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Værnesregionen Åfjord kommune Ørland kommune Verdal kommune Vikna kommune Steinkjer kommune Snåsa kommune Inderøy kommune Bjugn kommune Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Skaun kommune Orkdal kommune Frøya kommune Verran kommune Oppdal kommune Hitra kommune Meldal kommune Roan kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

Sektor: Velferdsteknologi
Prosedyre:Konkurransepreget dialog
Involverte aktører: Halden kommune
Pågående Innovasjonsløft

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført

Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Osen kommune Vikna kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Høylandet kommune
Gjennomført

Lokaliseringsteknologi

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Ålesund kommune Aukra kommune Norddal kommune Rauma kommune Sandøy kommune Skodje kommune Stranda kommune Sula kommune Sykkylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Arena for læring om velferdsteknologi, ALV-Møre og Romsdal
Gjennomført

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Varslingssystemer i Lyngbakken sykehjem

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Aktivisering og egenmestring

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Stavanger kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Skien kommune Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)
Gjennomført

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Involverte aktører: Kongsbergregionen Værnesregionen Tromsø kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Trygghetsskapande teknologi

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Lindås kommune Fjell kommune Øygarden kommune Askøy kommune
Gjennomført

Velferdsteknologi i Omsorg+

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Ny velferdsteknologi i Verdal

Sektor: Velferdsteknologi
Involverte aktører: Verdal kommune
Gjennomført Innovasjonsløft

Elektronisk medisineringsstøtte

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Larvik kommune Skedsmo kommune Bergen kommune Lørenskog kommune Voss kommune Melhus kommune Skaun kommune Bodø Kommune Malvik kommune Skien kommune Tønsberg kommune Høylandet kommune Grong kommune Midtre Gauldal kommune Fet kommune Holmestrand kommune Sande i Vestfold Færder kommune Bamble kommune Bindal kommune Ørland kommune Røst kommune Rødøy kommune Seljord kommune Bø kommune Nome kommune Sauherad kommune Røyrvik kommune Helsedirektoratet Lillestrøm kommune Trondheim kommune
Gjennomført

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
Involverte aktører: Nittedal kommune
Pågående

Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Synstekniske hjelpemidler

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Nav
Gjennomført

Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Involverte aktører: Nav