Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Annet
  Velg prosedyre
   Pågående

   Tørket blodplasma

   Sektor: AnnetHelsetjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF
   Pågående

   På vei til jobb – avklaring unge

   Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
   Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
   Involverte aktører: Nav
   Pågående

   NAV Human

   Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
   Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
   Involverte aktører: NAV Vestland
   Pågående

   Fast Track for sirkulærøkonomi

   Sektor: AnnetKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Øyer kommune Statsbygg Trøndelag fylkeskommune Bærum kommune Statens vegvesen
   Gjennomført

   Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: KS
   Gjennomført

   Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Konkurranse med forhandlinger
   Involverte aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   Pågående

   Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

   Sektor: AnnetBygg og anleggKlima og miljøteknologi
   Involverte aktører: Stjørdal kommune Melhus kommune Malvik kommune Orkdal kommune Steinkjer kommune Skaun kommune Røros kommune Åfjord kommune Vikna kommune Nærøy kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

   Sektor: Annet
   Prosedyre:Anbudskonkurranse
   Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
   Gjennomført

   Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

   Sektor: AnnetTransport
   Involverte aktører: Statens vegvesen