Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velg sektor
Før-kommersielle anskaffelser
Pågående

Overvåkning av kritisk infrastruktur

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anskaffelser under 1,3 mill. kroner
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Sektor: Kommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Kristiansand kommune
Pågående

På vei til jobb – avklaring unge

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Finn frem på Sunnaas sykehus

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Rekrutteringsløsning for brukertester

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Nav
Pågående

Mottak og håndtering av snø

Sektor: Klima og miljøteknologiKommunale tjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Trondheim kommune Oslo kommune Trøndelag fylkeskommune
Pågående

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Pågående

Rett utstyr, på rett plass til rett tid – uten bruk av helsepersonell

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenester
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF
Pågående

Automatisk miljøovervåking

Sektor: Klima og miljøteknologi
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Miljødirektoratet
Gjennomført

Førerløse kjøretøy

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Før-kommersielle anskaffelser
Involverte aktører: Avinor