Oljefyring ut av Oslo-skolene

Hvordan skulle Oslo klare å fjerne oljefyringen fra skolene sine? Fire vinnere ble kåret i en plan- og designkonkurranse og ideene ble videreutviklet.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Dokumenter (1)

Resultater

Utfasing av oljefyring
Undervsningsbygg har klart utfasing av oljen i henhold til bystyrets vedtak.
Næringsvekst
Flere av leverandørene har fått nye leveranser til Undervisningsbygg og andre offentlige aktører.
Produktinnovasjon
Patentering av en spesifikk teknisk løsning.

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Oslo bystyre vedtok januar 2008 at bruk av fossil brensel i Oslo skolene skulle utfases innen utgangen av 2011. Undervisningsbygg sin utfordring var å få tilgang på hva markedet kunne levere av innovative løsninger, da erfaringene med eksisterende produkter/løsninger var dårlige.

Planlegge og organisere

På bakgrunn av behovet utviklet Undervisningsbygg en skisse til leverandørutfordring. Undervisningsbygg forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram.

Dialog med markedet

Undervisningsbygg gjennomførte en åpen dialogkonferanse der de presenterte sine utfordringer for leverandørene. Leverandørene foreslo å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for at Undervisningsbygg skulle få tilgang til gode og alternative løsninger.

Les mer

OREEC mobiliserte leverandørene til å delta i konkurransen gjennom workshops og arbeidsmøter. Her ble ideer utviklet og samarbeid dannet mellom små leverandører.

Gjennomføre konkurranse

Undervisningsbygg gjennomførte plan- og designkonkurransen for å innhente innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energi-kilder.

Les mer

Fire ulike vinnerforslag ble kåret. To av ideene ble utviklet med blant annet støtte fra ENØK fondet og Innovasjon Norge.

I plan- og designkonkurransen som ble gjennomført var det en forutsetning at løsningene måtte ligge til rette for en totalentreprise.

Idéer fra konkurransen og resultater fra utviklingsprosjektene ble brukt i de mange konkurransene som ble gjennomført for de ulike skolene i 2010 og 2011.