Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark har en utstrekning på omlag 75 000 kvadratkilometer, som utgjør 23 % av Norges totale areal. Pr. 1.1.2020 har Troms og Finnmark ni byer: Hammerfest, Vardø, Tromsø, Vadsø, Harstad, Alta, Finnsnes, Honningsvåg og Kirkenes, og består av 39 kommuner.

Basert på antall innbyggere er Tromsø kommune den største (76 974 personer pr. 1.1.2020) og Loppa den minste (888 personer pr. 1.1.2020) i regionen.

 

Relaterte anskaffelser (3)

StartOff – Detaljerte transportdata

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker bedre informasjon om all ferdsel langs vei. Kan du utvikle en automatisert løsning som kan skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende på fylkesveier i Troms og Finnmark?

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i…