Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark har en utstrekning på omlag 75 000 kvadratkilometer, som utgjør 23 % av Norges totale areal. Pr. 1.1.2020 har Troms og Finnmark ni byer: Hammerfest, Vardø, Tromsø, Vadsø, Harstad, Alta, Finnsnes, Honningsvåg og Kirkenes, og består av 39 kommuner.

Basert på antall innbyggere er Tromsø kommune den største (76 974 personer pr. 1.1.2020) og Loppa den minste (888 personer pr. 1.1.2020) i regionen.

 

Relaterte anskaffelser (2)

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i…