Trondheim digitaliserer trygghetsalarmer

av Adrian Andersen

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop for å kunne gi informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen.

Trondheim kommune skal nå digitalisere sine 4300 trygghetsalarmer og inviterer aktuelle leverandører og andre interesserte til dialogmøte med workshop (se invitasjon her) for å kunne gi informasjon og diskutere muligheter for gjennomføring av anskaffelsen.

Trondheim kommune har etablert et eget program for velferdsteknologi for å utvikle og implementere velferdsteknologiske tjenester og har tidligere gjennomført andre innovative anskaffelser innenfor velferdsteknologiområdet. De har med seg erfaringene fra dette inn i denne dialogprosessen og ønsker å være spesifikke på utfordringene de har inn i diskusjonen med potensielle leverandører.

Ønsket er at innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder. Derfor er deres visjon: Trygg der du er!

Kommunen samarbeider også med NTNU, SINTEF og Innomed, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid og som en aktiv partner i forskningsprosjekter. Det er i dag et samarbeid med 6 ulike bedrifter, som jobber på ulike nivå i sin utviklingsprosess med utvikling av teknologi innenfor helse og velferd. I samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet, NTNU og Trøndelag forskning og utvikling har de også et forskningsprosjekt om innovative offentlige anskaffelser.

Anskaffelsen gjennomføres av Trondheim kommune. Kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal har opsjon på anskaffelsen.