Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Statens Vegvesen har behov for sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene som ferdes på veistrekningen. Behovet vil ofte være på eldre veger utenfor allfarvei, hvor aggregatet vil måtte stå i utfordrende terreng.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020.

Les mer

Se vedlagt behovsbeskrivelse.

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen gikk ut 7.september på Doffin. Da fristen for å levere forespørsel om å bli kvalifisert til konkurranse var gått ut, var det to prekvalifiserte deltakere som ble invitert til å delta i plan- og designkonkurranse.

Utvikling av plan og idé

To prekvalifiserte leverandører ble invitert med videre for å utarbeide et løsningsforslag. Leverandørene mottok kr. 200 000,- hver for å utvikle en løsning som dekket oppdragsgivers behov.
Fristen for innlevering av løsningsforslag var 27. november 2020 kl.12.00.

Juryering

En jury gjennomgikk de innsendte forslagene og kåret en vinner. Formell kåring av vinneren var 11. desember kl.12.00. I etterkant ble det inngått en oppdragsavtale med vinneren for å utvikle en prototype basert på løsningsforslaget. Forslagene var anonymisert for juryen. Vinneren mottok kr.300 000,- i premiepenger for å lage en prototype av sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av konkurransen presenterte prototypen av sitt forslag til løsning på en konferanse hvor også andre vinnere fra øvrige konkurranser innen sirkulærøkonomi presenterte sine forslag; sirkulære skillevegger i tre, sirkulære kunstgressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass og sirkulær mobilitet i hyttekommuner. Løsningene bl presentert for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet var at de nye løsningene skulle kunne bli kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.