Porsgrunn kommune

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland i Telemark fylke. Kommunen omfatter de tidligere bykommunene Brevik og Porsgrunn og landkommunen Eidanger. Porsgrunn grenser i nord til Skien og Siljan, i øst mot Larvik i Vestfold, og i vest mot Bamble.

Befolkning: 35 516 (2014) SSB

Relaterte anskaffelser (2)

Sammen om slam-behandling

Alle kommuner er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg og/eller nitrogenrenseanlegg. Dette vil generere betydelig mere slam i tiden fremover. Samtidig er det økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselsvareforskrift og endret fokus fra EU med krav om energigjenvinning…

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…