Tilgjengelig

Løsning fra

Fagsystem for barnevernet: Modulus Barn

Sist oppdatert
Alle kommuner må ta i bruk et nytt fagsystem i barnevernet. - Det gjør det lettere å utføre et ordentlig arbeid når du har underlaget du trenger til å begrunne alle valgene du tar, sier leder av DigiBarnevern-satsingen i Netcompany.

Behovet: Et fagsystem tilpasset barnevernet

Bufdir, KS og åtte kommuner har siden 2016 samarbeidet gjennom DigiBarnevern-prosjektet om utvikling av nasjonale løsninger som skal gi økt kvalitet i barnevernet. Bakgrunnen var at både tjenestemottakere og barnevernsansatte manglet sikre og effektive kommunikasjons- og informasjonskanaler. Det var vanskelig å holde oversikt over vedtak og samtykker, og det manglet et godt system for bekymringsmeldinger og innrapportering.

DigiBarnevern jobber frem fire nasjonale løsninger: Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, Digitale innbyggertjenester, Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK) og innrapporteringsløsning til staten. For å få utbytte av disse tjenestene, må alle norske kommuner anskaffe et nytt fagsystem som har alle de overnevnte løsningene integrert.

Det finnes to slike fagsystemer, og denne teksten handler om fagsystemet kalt Modulus Barn. Det andre fagsystemet kan du lese om her.

Det finnes to fagsystemer, og denne teksten handler om fagsystemet kalt Modulus Barn. Visma Flyt Barnevern kan du lese om her.

Løsningen: Modulus Barn

Siden 2021 har Netcompany utviklet et nytt fagsystem for barnevernet i tett samarbeid med barnevernsansatte og IT-faglige i DigiBarnevern. I 2023 var Modulus Barn klart, og flere kommuner har tatt det i bruk. I løpet av høsten 2023 vil Modulus Barn dekke mer enn to millioner av Norges befolkning.

Fagsystemet gjør at prosesser som tidligere var analoge eller delvis digitale, nå kan gjøres digitalt i ett og samme system. Inne i fagsystemet kan saksbehandlere i barnevernet dokumentere, rapportere, skrive vedtak og følge barnevernssaker fra begynnelse til slutt.

Netcompany har valgt å bygge Modulus Barn med utgangspunkt i “DUBU”, et fagsystem som brukes av 90 prosent av det danske barnevernet. Hovedkomponentene i DUBU er videreført i Modulus Barn, men med tilpasninger til norsk regelverk, arbeidsprosesser og alle leveransene i DigiBarnevern.

– Det store DigiBarnevern-prosjektet har påvirket Modulus Barn ganske betydelig, med mange spennende og viktige tilpasninger til de nasjonale og kommunale løsningene. Det er ekstremt stilig at vi har kunnet putte så mye automatikk i alt – fra kvaliteten i hvordan man gjør ting til dataflyten, sier Kristin Brørs, prosjektleder og sjef for DigiBarnevern-satsingen i Netcompany.

Hun understreker at Modulus Barn har betydelig flere integrasjoner enn det danske fagsystemet.

 

Alt av design og struktur er gjort av den barnevernsansatte sammen med oss. Vi kan ikke barnevern alene - de har pekt ut retning og godkjent underveis - og vi har laget løsninger basert på det.

- Kristin Brørs

Skisserte gevinster for saksbehandlere

 • Færre manuelle arbeidsprosesser.
 • Sparer tid på å sende ut dokumenter og signere dokumenter.
 • E-læring gjør det enklere å finne ut av ting.*
 • Gir bedre kvalitetsstøtte og veiledning.

*Er per oktober 2023 under utvikling av Netcompany.

Øvrige gevinster

 • Ledere har et bedre styringsverktøy.
 • Sparer store mengder papir og kostnader til porto.
 • Automatisk rapportering til Nasjonalt barnevernsregister.
 • Bidrar til å øke kvaliteten i tjenestene barnevernet leverer.*
 • Kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunalt barnevern.

*I henhold til personvernloven, forvaltningsloven og arkivloven.

Integrasjoner for sømløs arbeidsflyt

Modulus Barn kommer med nytt Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK) laget av Bufdir. Det gir saksbehandlere et faglig og juridisk støtteverktøy i systemet, noe som hjelper de med å ta gode vurderinger gjennom alle fasene i en barnevernssak.

– Hvis du henter inn alt av godkjennelser og informasjon, avholder møter og holder tidsfristene du skal i henhold til lovverket og forskrifter, så er det et ganske beriket underlag du sitter med for en sak. Det gjør det lettere å utføre et ordentlig arbeid når du har underlaget du trenger til å begrunne alle valgene du tar, forklarer Brørs.

Integrasjonen med Nasjonal portal for bekymringsmeldinger gjør at meldinger fra private og offentlige aktører umiddelbart kommer opp og lagres i fagsystemet, og kan behandles derfra.

Fagsystemet er også integrert opp mot Nasjonalt barnevernregister, som tilrettelegger for automatisert, forenklet og løpende rapportering fra kommunen til Bufdir og SSB.

Når digitale innbyggertjenester blir lansert av KS rundt midten av 2024, skal det også integreres i Modulus Barn. Da vil barn og familier for alvor merke en forbedring i møte med barnevernet, blant annet ved at de får bedre oversikt over egen sak, og at kommunikasjonen med saksbehandlere skjer raskere og mer oversiktlig.

Netcompany har samarbeidet med Arkivverket slik at Modulus Barn kan brukes som innebygd arkiv. Kommuner kan da velge å selv gjøre integrasjonen av eget økonomisystem til Modulus Barn, eller benytte KS sitt grensesnitt Fiks Arkiv.

Slik ser skrivebordet i Modulus Barn ut for en saksbehandler.

Veien videre

10 av 21 kommuner som har valgt Modulus Barn har gått live. 2023 og 2024 vil brukes til å implementere systemet i de resterende kommunene.

Netcompany har som mål at Modulus Barn kan videreføres til flere Europeiske land. De arbeider nå med å vise at det de har gjort for å tilpasse danske DUBU til norsk barnevern er overførbart til andre land.

På oppdrag fra Bufdir er NetCompany i gang med å lage et saksbehandlingssystem for rekruttering til fosterhjem.

Netcompany AS

 • Leverandør av IT-løsninger til land i hele verden.
 • Etablert i København i 2000.
 • Kontorer i mer enn 10 land med over 7000 ansatte.
 • I Norge har de kontorer i Oslo og Trondheim, hvor det jobber mellom 350-400 ansatte. Omtrent 35 av disse er dedikert til Modulus Barn.
 • Lanserte DUBU i Danmark i 2011, som brukes av 90% av det danske barnevernet.

Leverandør

Netcompany

Øvre Voll gate 15, 0158 Oslo

https://netcompany.com/modulus-barn/

Kontaktperson:

Kristin Brørs

Manger og prosjektleder for DigiBarnevern-satsningen

kribro@netcompany.com+47 936 14 654

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no