Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

Omsorgsbygg er ny partner i Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Sammen inviterer de leverandørene til dialog når Omsorgsbygg nå skal rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgsenter.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Prosess

Kartlegge behov

Dialogkonferanse

Om anskaffelsen

Omsorgsbygg har fått i oppgave å rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgssenter, da det ikke lenger tilfredsstiller aktuelle krav til funksjoner på sykehjem. Det nye Omsorgssenteret skal være et passivhus-bygg med 144 antall sykehjemsplasser. Målet er at løsningsforslag og produkter som skal utvikles gjennom dialog med markedet.