Gjennomført anskaffelse

Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

Omsorgsbygg er ny partner i Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Sammen inviterer de leverandørene til dialog når Omsorgsbygg nå skal rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgsenter.

Prosess

Kartlegge behov

Dialogkonferanse

Omsorgsbygg har fått i oppgave å rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgssenter, da det ikke lenger tilfredsstiller aktuelle krav til funksjoner på sykehjem. Det nye Omsorgssenteret skal være et passivhus-bygg med 144 antall sykehjemsplasser. Målet er at løsningsforslag og produkter som skal utvikles gjennom dialog med markedet.