Osen kommune

Osen kommune ligger på Fosen og er den nordligste kommunen i Sør-Trøndelag fylke. Osen grenser til Flatanger i nord, Namdalseid i øst og Roan i syd. Her trives og bor ca 1000 osinger med et rikt kulturliv og friluftsliv på sjø og land. De viktigste næringene er jordbruk med hovedvekt på husdyrhold, fiske og virksomheter knyttet til lakseoppdrett.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

Relaterte anskaffelser (1)

Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

Læringsnettverk gjennomført i perioden 2015-2016 for kommuner i Nord-Trøndelag. Anskaffelse av velferdsteknologi for 5 kommuner i Nord-Trøndelag.