Utfordrer trakk det lengste strået

av Riche Vestby

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Hvor er utstyret, og i hvilken stand?

Men før vi forteller mer om RETRAMS og løsningen de nå er i ferd med å utvikle må vi ta et steg tilbake og se på problemet sykehuset har. Hvert år gjennomføres det ca. 26 000 kirurgiske inngrep ved sykehuset. Det brukes store mengder komplisert kirurgisk utstyr og sykehuset steriliserer anslagsvis 1 million kirurgiske instrumenter i sterilsentralen per år. Sykehuset mangler i dag et system som gjør at de har oversikt over hvor enkeltinstrumentene befinner seg i sterilforsyningskjeden, samt tilstanden på instrumentene. Det brukes derfor mye tid på leting etter enkeltinstrumenter og på å erstatte instrumenter som er defekte. Helse Bergen gikk derfor ut og inviterte markedet til å komme med nye løsninger som kan gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkeltutstyret befinner seg. Det var i denne settingen at RETRAMS vant fram.

Hvorfor valgte Helse Bergen RETRAMS?

Hva var det som skilte utfordreren fra konkurrentene som var mer kjent for sykehuset. Jo, de klarte å frigjøre seg fra egne produkter og gikk inn i forhandlingene med sykehuset med et genuint ønske om å forstå problemet sykehuset ønsker løst. I stedet for å presentere et løsningsforslag som handler om å feste noe på operasjonsutstyret, en løsning som innebærer risiko da det som festes på også kan løsne og falle av, lanserte de en ide om å ta i bruk gjenkjennelsesteknologi.

RETRAMS opplevdes som nedpå og jordnære. De ønsket å forstå problemet og skrelte vekk staffasjen. Da kom det gode ideer og løsningsforslag på bordet, sier prosjektleder i Helse Bergen Vivian Torvund Danielsen.

Hvem er RETRAMS og hva handler løsningen deres om?

RETRAMS utvikler og selger digital teknologi og kompetanse innen lager og logistikktjenester. De er vel etablert i Florø og er i markedet med Safe Control Cabinet. Dette er et digitalt lager og oppbevaringsskap som gir deg full oversikt av all bruk, brukere og innhold til enhver tid og tilpasset ulike typer industri.  Nå ønsker de å jobbe videre med hvordan erfaringer fra industrien også kan overføres til helsesektoren. Innovasjonsideen handler om å bruke gjenkjennelsesteknologi til identifikasjon av enkeltutstyr. Enkelt forklart skal DNA’et i stålet/strukturen kunne knyttes opp mot forsyningskjeden.

Om RETRAMS lykkes vil det radikalt endre hele forretningsområdet, sier Danielsen.

RETRAMS berømmer sykehuset

Innovasjonspartnerskap som prosedyre åpner for bred dialog i forkant av konkurransen og for gode reelle forhandlinger underveis. RETRAMS ble veldig positivt overrasket over prosedyren og måten dette ble håndtert på fra prosjektgruppa på Haukeland. De beskriver prosessen som åpen og der partene hadde et genuint ønske om å forstå hverandre.

Gjengen på Haukeland var helt fantastiske i disse rundene. De var åpne for innspill og forslag og vi lærte mye av hverandre underveis, sier CEO i RETRAMS Stein-Asle Øvrebotn.

Utviklingsfasen er i gang

Utviklingsløpet i et innovasjonspartnerskap foregår i fire ulike faser. RETRAMS er nå i den innledende fasen som er konsentrert omkring automasjon og gjenkjennelsesteknologi. De er nødt til å lykkes med denne fasen for å gå videre til neste fase. De vil bruke gjenkjennelsesteknologi til å kjenne igjen stålet i utstyret slik at «skalpell 007» kan gjenkjennes og at systemene fanger opp viktig info som hvor den er i sterilforsyningskjeden og hvilken tilstand den er i.

Vi tror det er mulig å få dette til! Dette skal legge grunnlaget for utvikling av riktig hardware og software i neste fase, sier Øvrebotn.

Han er også opptatt av å fortelle at RETRAMS samarbeider med høgskolemiljø og andre viktige fagmiljø både regionalt og nasjonalt for å få dette til. RETRAMS har som tilnærming at det er viktig å dele og bygge ny kompetanse sammen med andre. På sikt håper han at innovasjonspartnerskapet med Haukeland både skal gi nye arbeidsplasser i selskapet og hos samarbeidspartnerne deres.

Jeg er veldig opptatt av den mulige synergien som finnes mellom helse og industrien. Her er det mye vi må utforske nærmere, sier Øvrebotn.

Både Danielsen og Øvrebotn peker på at det genuine med innovasjonspartnerskap som prosedyre er at den har som forutsetning at sykehus og leverandør må utvikle løsningen sammen. Kick-off for prosjektet ble gjennomført i juni og det er stor begeistring og mye spenning knyttet til det videre samarbeidet hos begge parter.

Helse Bergen trekker også fram det gode samarbeidet med Sykehusinnkjøp som avgjørende for at konkurransen gikk så bra.  Vi i Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider godt med Innovasjon Norge og Direktoratet for økonomistyring om å støtte prosessen. Vi er derfor mange som heier på innovatørene i Vest og som gleder oss til å følge prosessen videre.