Ikke bare bare å anskaffe nye digitale løsninger

av Hilde Sætertrø

Erfaringer og utfordringer som deles i kunnskapsforløpet Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger handler om å ta seg tid til å forstå behov, organisasjonsendring og «tilgang til linja». 17 kommuner i Møre og Romsdal var representert i Molde på samling 2 den 22.-23. januar.

Erfaringer og utfordringer som deles i kunnskapsforløpet Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger handler om å ta seg tid til å forstå behov, organisasjonsendring og «tilgang til linja». 17 kommuner i Møre og Romsdal var representert i Molde på samling 2 den 22.-23. januar.

Anskaffelse av digitale løsninger er strategisk arbeid

Å anskaffe digitale løsninger som enten skal effektivisere administrative oppgaver, forbedre kommunaltekniske leveranser eller øke tilfredsheten hos tjenestemottakere i helse og omsorg, er hverken «venstrehåndsarbeid» eller ekspertise på Lov om offentlige anskaffelser. Her får vi en økt forståelse for og mer innsikt i hva digitalisering omfatter. Vi kan ikke anskaffe digitale løsninger uten å endre kommune-organisasjonen slik at vi kan ta ut gevinstene av løsningene. Det er jeg opptatt av som leder i min kommune. Nye digitale løsninger får frem motkrefter for omstilling i organisasjonen, og disse må vi også ta tak i på en god måte, sier ass.rådmann i Rauma kommune Perry Ulvestad. Ansatte som har en særskilt oppgave med å digitalisere kommunen, både å anskaffe og implementere nye løsninger, må kunne samarbeide nært med og ha myndighet til å påvirke arbeidsutførelsen ute i linjeorganisasjonen sammen med lederne.

Han er glad for at flere tilbud innen kompetanseheving digitalisering blir igangsatt i regionen. Ledergalopp innen innovasjon og digitalisering utfyller behovet, og flere i en kommune får felles «kunnskapsplattform».

Enkle verktøy er til god hjelp

Det er ressurskrevende for mindre kommuner å drive omstillingsarbeid. I kunnskapsforløpet Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger får vi vist og prøvd gode og enkle verktøy til å drive utvikling og omstilling av våre kommunale tenestar. Verktøya synar på ein oversiktleg og forståeleg måte korleis vi kan nytte og utfordre teknologi til å gjere dei kommunale tenestene betre. Noko av det eg personleg har likt best med kunnskapsforløpet er fokuset på brukaren/brukarane, for sjølv med dei beste intensjonar er det fort gjort å grave seg ned i detaljar som ikkje nødvendigvis er relevant for brukaren. Verktøya vi har fått her hjelper oss til å unngå slike fallgruver., sier Paul Ottar Tornes som er prosessleder digitalisering i Nye Volda kommune. Han tilføyer: Metodikken i innovative anskaffelser, og måten Leverandørutviklingsprogrammet gir oss innsikt og kompetanse på, vil jeg sterkt anbefale andre å benytte.

Initiativ som løser felles utfordringer

Et hjertesukk fra alle, og som vi ønsker å adressere til vår nye digitaliseringsminister Nikolai Astrup, er frustrasjonen rundt at hver og en kommune må bruke tid og ressurser på «å finne opp hjulet». Vi savner mer felles tiltak og arbeid rundt felles utfordringer som må løses, f.eks etterlevelse av nye GDPR-regler. Mer koordinering, «ferdige løsninger» og initiativ som løser utfordringer vi alle har etterlyses!

Neste samling i Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger er 5.-6. mars i Molde.

Aktørkart