Pågående anskaffelse

Innovasjonspartnerskapet Smart Vinterveg

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Prosess

Kick-off, behovskartlegging

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick- offen.

Les mer

Kartlegge behov og utfordringer Gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Målet for gruppearbeidet var Kartlegge dagens brukerreise er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan vi opplever dagen utfordringer med vintervegen  Vi skal kartlegge hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves.  Vi skal kartlegge alt som gjøres i dag, både det som er synlig og det som er skjult

Nyhetsbrev

Les mer

Her vil du finne en serie med nyhetsbrev fra prosjektgruppa i smart vintervei.

Dialogkonferanse

Smart Vintervei leter etter partnere i næringslivet som kan hjelpe oss å finne frem til enda bedre og smarte løsninger for snørydding.

Les mer

På bakgrunn av dialognotatet ble leverandører, bransjeforeninger, fagmiljø og andre interessenter til dialogkonferanse.

Over 100 deltakere deltok på konferansen som ble avholdt på Lillehammer i begynnelsen av desember 2019.

På konferansen ble det holde faglige innledninger fra Statens vegvesen, Meterologisk institutt og Avinor.

Engasjementet var stort da deltakerne ble utfordret til å lage en visjon for fremtidens vinterdrift av veg samt å beskrive dagens og fremtidens løsninger. Presentasjoner, deltakerliste og andre aktuelle dokumenter fra konferansen finner du her. 

Dialogmøter 1-1

I etterkant av leverandørkonferansen ble markedet invitert til 1-1-dialogmøter.

Les mer

På disse møtene fikk leverandørene mulighet til å møte oppdragsgiver for å presentere sin ide.

Du kan lese mer om dialogmøtene her.

Kunngjøring av konkurranse

Innovasjonsfokus for innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg er "Smart Vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon.

Les mer

Informasjonsmøte for leverandører

Interesserte leverandører inviteres til informasjonsmøte: "Smart Vinterdrift med effektiv Planlegging og riktig Informasjon".

Les mer

For informasjon og påmelding se HER.