Kartverket

Kartverket er teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges.

Relaterte anskaffelser (1)

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke. Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har…