Gjennomført anskaffelse

Holmen svømmehall

Ny svømmehall med høye miljøambisjoner

Energiløsninger
80% av varmebehovet
dekkes med fornybar energi
Vannforbruk
30 %
lavere

Prosess

Vurdere behov

Asker trengte en ny svømmehall for innbyggerne. Denne skal bygges og driftes svært miljøvennlig.

Dialog

Dialogkonferanse 15. mai 2014. Innspillsnotat og påfølgende en-til-en-møter i juni. 50 møter ble gjennomført. Stor interesse i markedet da dette var den første dialogen i Norge gjennomført ifbm en svømmehall.

Les mer

50 en-til-en-møter ble gjennomført. Det var stor interesse i markedet da dette var den første dialogen i Norge gjennomført ifbm en svømmehall.

Utvikling

OFU-kontrakt med Guard Automation AS og NTNU/Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Les mer

Utvikling av nytt automasjonssystem / SD-system. Integrasjon og interaksjon.

Virkemidler: Støtte fra Innovasjon Norge og Enova til utviklingen.

Konkurranse

Gjennomført som en delt hovedentreprise på bygg, elektro, rørlegger, luft, basseng, vannbehandling, heis og automasjon. Bare lokale leverandører.

Resultater

Energiløsninger med solceller, geobrønner, LED-lys, sparedusjer og behovsstyrt ventilasjonsanlegg.

Les mer

80% av varmebehovet dekkes med fornybar energi. Smarte driftsløsninger og lavere driftskostnader, nytt styringssystem. 1.6 GWH mindre energiforbruk pr år. 30% mindre vannforbruk.

Svømmehall til mange målgrupper i kommunen, til alle innbyggere. Skal stimulere til svømmeidrett.