Har Norge råd til å la være?

Leverandørutviklingsprogrammet kobler behov og utfordringer i offentlig sektor med løsninger hos bedriftene. Gjennom 13 år og over 250 prosesser har LUP jobbet for at de 740 milliarder kronene som brukes på offentlig innkjøp årlig, brukes smartest mulig. Da må offentlig sektor etterspørre innovasjon, og leverandører levere innovative løsninger. Vi må jobbe sammen om innovative anskaffelser.

Bedrifter har utviklet løsninger som førerløse brøytebiler, utslippsfrie anleggsmaskiner og elektroniske medisindispensere på bakgrunn av offentlig etterspørsel. Vi må få til mer av dette!

Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP. Foto: Moment Studio

LUP jobber for:

  • En nasjonal målsetning om at 10% av offentlige innkjøp bør være innovative anskaffelser
  • At flere offentlige anskaffelser skal være innovative
  • At løsninger og innovasjoner tas i bruk av flere. Det gir næringsvekst og eksportmuligheter
  • Bedre løsninger for landets innbyggere, offentlige besparelser og samfunnsgevinster
  • Større innovasjonshøyde i anskaffelser
  • Mer kompetanse på gjennomføring av innovative anskaffelser i det offentlige og i leverandørmarkedet

Innovative prosesser og løsninger der vi har bidratt kan du lese om her:

Den ukjente historien om Oda

Kolonial.no har skiftet navn til Oda, og er nå det selskapet i sin kategori med raskest vekst i Norden. Det mange ikke vet, er at eventyret fikk viktig drahjelp gjennom en innovativ anskaffelse med Bærum kommune.

Utfordrer trakk det lengste strået!

RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren.  Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen ønsket løst.

Nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan bruke anskaffelser som en innovasjonsmotor? Kontakt oss!