Her er verktøyet kommunene spør etter!

av Harald Aas

KS har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser. Ifølge rapporten er det lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor, og kommunene etterlyser systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner. Verktøyet finner du her, men spørsmålet er om kommunene er klar over det?

KS har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser. Ifølge rapporten er det lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor, og kommunene etterlyser systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner. Verktøyet finner du her, men spørsmålet er om kommunene er klar over det?

Les hele saken på Anbud365.no. Vi nøyer oss med å trekke ut disse to avsnittene fra artikkelen:

Menons undersøkelser viser at norske kommuner ikke har kommet veldig langt i arbeidet med å beskrive og øke verdien av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser (IOA). Dette skyldes først og fremst at det ikke finnes noen utbredt systematikk og etablerte verktøy for deling og spredning av innovasjoner basert på anskaffelser på tvers av kommuner.

Det er behov for å tilrettelegge bedre for gjennomføring av en IOA innad i en kommune, fremholder Menon Economics. Det gjelder også å synliggjøre og dele IOA’er med andre kommuner ved å etablere systemer for spredning av løsningene og/eller erfaringene fra en IOA på tvers av kommuner. Likeledes er det behov for å etablere systemer for systematisk søk etter innovative løsninger i forbindelse med tidlig fase behovsutredning når et problem skal løses i en kommune.

Nasjonalt program for leverandørutvikling har nettopp lansert nye nettsider der pågående og gjennomførte anskaffelser blir grundig presentert og dokumentert. Dette er en ressurs for kommuner og andre offentlige virksomheter og foretak som svarer på det som etterlyses i rapporten. Her finner man beskrivelser av prosjektet, fremgangsmåte, behovsspesifikasjoner, invitasjon til dialogkonferanser, gevinstanalyser (på enkelte), infografikk og kontaktinfo. Foreløpig ligger det vel 50 innovative anskaffelser i databasen og vi legger stadig inn flere. Det er bare å ta den i bruk.

I tillegg jobber vi med starthjelp for innovative anskaffelser på nett som skal gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å ta i bruk innovative anskaffelser på egenhånd. Dette er et verktøy som skal inspirere, senke terskelen for å sette i gang, og styre trafikk til anskaffelser.no når den offentlige virksomheten er klar for sin første innovative anskaffelse.

Rapporten «Innovasjon i offentlig sektor og samfunnsøkonomisk lønnsomhet»