Vestland fylkeskommune fremmer samarbeid og innovasjon i samferdselssektoren

av Kjersti Granaasen

I rollen som byggherre tok Vestland fylkeskommune initiativet til en bransjedag, der entreprenører og rådgivere samlet seg for å gi verdifulle innspill, og bli kjent med nye utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter i fylket.

Panelsamtale mellom VEFK, RIF, EBA og MEF ledet av Kjersti Granaasen, LUP
Panelsamtale mellom VEFK, RIF, EBA og MEF ledet av Kjersti Granaasen, LUP Foto: Vestland fylkeskommune

Bransjedagen med verdi for både byggherre og leverandører

Denne dagen, som samlet nærmere 70 fagfolk fra vei- og anleggsbransjen, var en viktig arena for dialog og samarbeid.

Under ledelse av LUP (Leverandørutviklingsprogrammet) ble det arrangert en panelsamtale med leverandører representert ved MEF, EBA, RIF og VEFK. Diskusjonen kretset rundt hvordan man kan minimere klimaavtrykk og miljøbelastning gjennom smart massehåndtering, materialvalg, bruk av lokale leverandører og ulike konkurranseformer.

Det ble klart at både “kjøper” og “selger” har rom for forbedring. For å oppnå bærekraftige resultater er det avgjørende at fylket legger til rette for deltakelse, og at leverandørene aktivt bidrar med sine innspill. Tidlig dialog med aktører fra ulike bransjer er essensielt for å utforske forskjellige tilnærminger og løsninger.

Bransjedagen presenterte også nye utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Brit Borsheim Henriksen, senior rådgiver i innkjøpsavdelingen for infrastruktur og vei i fylkeskommunen,  oppfordret alle til å lytte til leverandørmarkedet.

Dagen ble ansett som vellykket, med meningsfylt og relevant innhold. Og da spørsmålet om gjentagelse av arrangementet ett år fra nå ble stilt, lød svaret et rungende JA fra salen.

Foto: Vestland fylke

Vestland fylkeskommune tar leverandørenes innspill på alvor

Det er nå ett år siden VEFK inviterte til en leverandørkonferanse, der de aktivt oppfordret leverandørbransjen til å komme med bærekraftige og innovative løsninger for samferdselssektoren. Gjennom markedsdialog og samarbeid har VEFK tatt leverandørene på alvor, og dette har resultert i en økt forståelse for fremtidsrettede løsninger. I driftskontrakten for Sunnfjord nord ba fylket blant annet om innspill på best mulige driftsløsninger knyttet til generell drift, vinterdrift, klima og miljø, samt pris. Når VEFK gjør det på denne måten vises det tydelig at VEFK er engasjert i å finne de beste løsningene for samfunnet.

Nå etterspørres innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred

Nå inviterer VEFK til markedsdialog igjen til markedsdialog. Denne gangen for å finne en Innovativ løsning for sikring mot steinsprang/-skred, som er en av hovedutfordringene langs vegene i fylket.

Les mer om dialogen HER.

Her kan du laste ned alle presentasjonene fra bransjedagen