Venter på klarsignal

av Harald Aas

Avinor legger nå siste hånd på verket før de kunngjør innovasjonspartnerskapet om automatisk bagasjehåndtering. Tilsvarende prosjekter i andre land er er lagt på is, mens Avinor bare venter på et klarsignal før de kjører i gang.

Avinor legger nå siste hånd på verket før de kunngjør innovasjonspartnerskapet om automatisk bagasjehåndtering. Tilsvarende prosjekt i andre land er i mange tilfeller lagt på is pga. covid, mens Avinor prioriterer å videreføre innovasjonsarbeidet. I samarbeid med LUP har Avinor nå fått laget en presentasjonsvideo for oppdraget som skal brukes for å nå ut til potensielle leverandører og motivere dem til å delta i konkurransen om utviklingsmidlene. Vi fikk en rask prat med prosjektleder Wilhelm Otnes i Avinor på årets første arbeidsdag.

Hvordan har Covid 19 påvirket prosjektet?

Foreløpig liten påvirkning, men reisevirksomhet for å se på aktuelle løsninger er naturlig nok utsatt.

Når tenker dere å kunngjøre innovasjonspartnerskapet?

Planlagt kunngjøring i løpet av februar.

Hvordan har responsen så langt vært fra andre lufthavner og selskaper som leverer slike løsninger?

Vi har fått Helsinki, Amsterdam og München som «følgere» og er i dialog med Paris. «Situasjonen på en del andre lufthavner er tilsynelatende avventende pga covid.»

Når det gjelder leverandører har vi p.t. 7 leverandører som sier de ønsker å lede et konsortium, og ytterlige ca 30 bedrifter som sier de har ulike delløsninger som kan inngå i et konsortium. Vi er spent på hva de vil tilby, og vi vil få bedre oversikt når vi får inn de konkrete tilbudene.»

Her er presentasjonsfilmen som Avinor og Leverandørutviklingsprogrammet laget i forbindelse med kunngjøringen av innovasjonspartnerskapet.