Sykehusinnkjøp ber industrien om bistand til oppstart av norsk produksjon av åndedrettsvern

av Riche Vestby

Åndedrettsvern er utstyr som det er mangel på i hele verden grunnet Covid19-pandemien. Sykehusinnkjøp ønsker derfor å undersøke om det finnes norske bedrifter som vil ta utfordringen det er å starte produksjon av åndedrettsvern i Norge. 

I skyggen av koronakrisen registrerer vi at flere norske virksomheter kaster seg rundt og endrer sin produksjonslinje. Dette skjer både fordi de ønsker å avhjelpe situasjonen landet står i, og for at de trenger noe å leve av. Eksempler på dette er ginprodusenten som lager desisinfeksjonsvæske, den sosiale entreprenøren som syr vernedrakter og strikkebedriften som produserer munnbind.

Den samme typen endringsvilje håper Sykehusinnkjøp å kunne stimulere til når de nå går ut og spør om det finnes norske bedrifter som ønsker å ta utfordringen det er å starte produksjon av åndedrettsvern i Norge.

Åndedrettsvern er utstyr som det er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i dag å dekke de umiddelbare behovene for åndedrettsvern, men for å sikre leveranser på noe lengre sikt, ønsker Sykehusinnkjøp å kartlegge muligheter for at norske bedrifter kan sette i gang en slik produksjon.

Sykehusinnkjøp benytter Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og kvalitetssikring av potensielle leverandører. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle bedrifter.

Grunnet situasjonen landet står i opereres det med svært korte frister. Flere detaljer om den videre prosessen finner du hos Sykehusinnkjøp og mulighet for å melde din interesse finner du her.