Startprogrammet er i gang

av Gørill Horrigmoe

Forrige uke var 80 personer fra 50 ulike virksomheter,  stat, kommune og næringsliv, samlet i Næringslivets Hus for å delta på premieren av Startprogram for innovative anskaffelser. Startprogrammet er en introduksjon til metode for innovative anskaffelser konkretisert gjennom eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat. Målsettingen med programmet er å motivere flere aktører til å ta i bruk denne type anskaffelse.

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man istedenfor å definere hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Denne anskaffelsesmetodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster . Den store forskjellen fra en tradisjonell anskaffelse er at her inviteres leverandørene med i  planprosessen. Dette for at de skal forstå behovet, hva skal løses, hvilke effekter forventes , for deretter å utvikle og levere treffsikre løsninger.

Målgruppen til startprogrammet er alle som er involvert i anskaffelsesprosesser,  leder, fagansvarlig, rådgiver eller innkjøper.

Deltakerne meldte tilbake at de ble motivert til å gå i gang med denne type anskaffelser, hele 60 % sa de ble svært motiverte.

Det planlegges flere Startprogram i løpet av våren, sjekk kalenderen vår for å se hvor og når neste gjennomføres og meld deg på!