Rogaland fylkeskommune tester ut BVP

av Stig Bang-Andersen

Rogaland fylkeskommune kom inn som partner i Leverandørutviklingsporgrammet i september og er i gang med anskaffelse med elementer fra BVP-metoden (Best Value Procurement) hvor kvalitet settes over timepris.

Rogaland fylkeskommune kom inn som partner i Leverandørutviklingsporgrammet i september og er i gang med anskaffelse med elementer fra BVP-metoden (Best Value Procurement) hvor kvalitet settes over timepris.

– Tiden er moden for å gå nye veier. Alt handler om å få mest mulig igjen for de offentlige kronene vi skal bruke, uttaler Nina Mellem, rådgiver for offentlige anskaffelser ved faggruppe innkjøp i Rogaland fylkeskommune til VVS-forum.

Som første fylkeskommune la Rogaland fylkeskommune nylig ut en rekke kontrakter på rammeavtale på rådgivende ingeniørtjenester VVS- og klima-teknikk (RIV) på anbud, og man vil benytte seg av elementer fra BVP-metoden i innkjøpet.  VVS rådgivere inviteres til å flagge sin kompetanse heller enn å konkurrere med timepris som er satt til et minimum og vektes bare med 35 prosent.

Best Value Procurement (BVP) kalles også prestasjonsinnkjøp og er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Tanken bak metoden er at leverandøren er eksperten innen sitt fagfelt og denne vil ha størst kunnskap om mulige løsninger, og sikrer tidlig involvering av leverandøren.

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen, herunder utførelsesfasen, etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

 

Vi er glade for å ha Rogaland fylkeskommune med på laget som partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Fylkeskommunen har flere spennende anskaffelser på kommende og senere i høst revideres anskaffelsesstrategien.

 

Les mer:
Setter kvalitet over timepris for VVS-rådgivere

Rogaland fylkeskommune

Andre byggherrer har hatt god erfaring med BVP, les bl.a om Munkerud barnehage; BVP, massivtre og Oslomodellen