Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

Omsorgsbygg, Oslo kommune, skal bygge nye Munkerud barnehage ved bruk av Best Value Procurement (BVP) som anskaffelsesmetode. Barnehagen skal bygges i massivtre og prosjektet har høye miljøambisjoner.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Om Munkerud barnehage

 • Omsorgsbygg Oslo KF skal bygge en ny barnehage i bydel Nordstrand, i P.A.Holmsvei 18
 • Totalentreprise etter NS 8407 inkl utomhus og krav i rekkefølgebestemmelsene
 • Grunnundersøkelser ikke utført, men det er fjell i dagen på tomten og byggherren antar derfor gode grunnforhold
 • Rammebetingelser for prosjektet:
  • Byggherrens makspris (BMP): 39 000 000 NOK.
  • Sluttdato for levering: 15.11.2018.
  • Munkerud barnehage skal bygges i massivtre.
  • 6- avd. barnehage 108 storbarnsekvivalenter og ca. 22 ansatte.
 • Barnehagen blir et signalbygg for kommunen og en milepæl på flere områder:
  • Barnehagen er et av de første prosjektene til Omsorgsbygg, hvor den mye omtalte i Oslomodellen er en integrert og viktig del av kontrakten. Den ambisiøse Oslomodellen setter svært strenge krav til virksomheter som skal utføre bygg- og anleggsoppdrag i hovedstaden. Kravene innebærer blant annet at 10 prosent av arbeidende timer på byggerier utføres av lærlinger og 50 prosent av fagarbeidere. Det er over en dobling av dagens tall. I dag utføres kun 5 prosent av timene av lærlinger og 20 prosent av fagarbeidere.
  • Byggeprosjektet er det første i Norge anskaffet ved hjelp av Best Value Procurement-metoden. Omsorgsbygg skal deretter evaluere om metoden fungerer som forutsatt, det vil si gir raskere og kvalitativt bedre bygg til en lavere kostnad.
  • Munkerud barnehage bygges i massivtre med svært lav energiramme.

Om BVP (Best value procurement)

 • Tanken bak metoden er at leverandøren er eksperten innen sitt fagfelt og denne vil ha størst kunnskap om mulige løsninger.
 • BVP sikrer tidlig involvering av leverandøren.
 • Metode som fokuserer på hvorfor tilbyder er den beste til å gjennomføre prosjektet.
 • Gir oss bedre mulighet til å velge tilbyder som best bidrar til å nå prosjektets overordnede mål.
 • BVP begrenser tidsbruken for tilbyderne ved at det går kort tid fra innlevering av tilbud til evaluering er gjennomført.
 • Andre byggherrer har hatt god erfaring med BVP

Erfaringer fra Vollebekk og Munkerud barnehage

Les erfaringene til Omsorgsbygg og leverandørene Hent AS og Control AS på bygg.no sine sider her.