Regjeringen: mer bærekraft og innovasjon i norsk næringsliv

av Bjørnar Grønhaug

– Det går godt for store deler av norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre når han legger frem rapporten «Næringspolitisk status 2021-2023».

Mer bærekraft og innovasjon i norsk næringsliv trekkes frem som et av ti høydepunkter.

Å jobbe med innovative offentlige anskaffelser vil si å jobbe med å ta Norge nærmere bærekraftsmålene. Det vil si å jobbe med å drive frem bedre løsninger som er mer miljøvennlige, kostnadseffektive og bærekraftige.

En fersk rapport fra Oslo Economics viser at mange av løsningene som drives frem gjennom innovative offentlige anskaffelser har gode eksporteringsmuligheter – utfordringer vi jobber for å løse her i Norge er det også behov for å løse i resten av verden, spesielt når det gjelder mer klimavennlige løsninger. Innovative anskaffelser fører også ofte til nye markedsmuligheter og vekst i omsetning og antall ansatte hos leverandørene og er derfor med å bidra til næringsvekst over hele landet.

Det er inspirerende å se at Vestre løfter frem innovative anskaffelser og Hele Norge Eksporterer. LUP har et omfattende og tydelig oppdrag fra næringsdepartementet om å løfte innovative anskaffelser fra SMB-segmentet og i mindre offentlige virksomheter, og har også fått et oppdrag om leverandørutvikling innenfor maritim eksport.

Vi håper dette bærer bud om et tydelig engasjement fra Vestre og Regjeringen fremover også. Og det blir spennende å se hva det legges opp til i forslagene fra forenklingsutvalget – en tydeliggjøring av mulighetene som ligger i regelverket for innovative anskaffelser er ønskelig!

Se hele rapporten fra Nærings- og fiskeridepartementet på Regjeringens nettsider.