Nytt sykehus i Drammen – tid for innspill

av Cecilie Endresen

Nærmere 170 leverandører hadde funnet veien til Drammen for å bli orientert om, og komme med innspill til, videre prosess for bygging av det nye sykehuset på Brakerøya. Prosjektsjef Arnstein Hodne og områdeleder for prosjektering, Erik Nordli, ga en status på prosjektet før en overordnet fremdriftsplan og forslag til entrepriseinndeling ble presentert. Deretter fordelte leverandørene seg på de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr - hvor de fikk ytterligere informasjon om videre anskaffelsesprosess fra prosjektlederne på det enkelte fagområdet. Leverandørene ble så oppfordret til å gi innspill på forslaget til entrepriseinndeling, konkurranseutforming og konkrete utfordringer knyttet til fagområdene. Nå gjelder det for leverandørene å benytte muligheten til dialog og rigge seg til for å kunne levere de beste fremtidsrettede løsningene for det nye sykehuset i Drammen.

Nærmere 170 leverandører hadde funnet veien til Drammen for å bli orientert om, og komme med innspill til, videre prosess for bygging av det nye sykehuset på Brakerøya. Prosjektsjef Arnstein Hodne og områdeleder for prosjektering, Erik Nordli, ga en status på prosjektet før en overordnet fremdriftsplan og forslag til entrepriseinndeling ble presentert.  Deretter fordelte leverandørene seg på de fem fagområdene – bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr – hvor de fikk ytterligere informasjon om videre anskaffelsesprosess fra prosjektlederne på det enkelte fagområdet. Leverandørene ble så oppfordret til å gi innspill på forslaget til entrepriseinndeling, konkurranseutforming og konkrete utfordringer knyttet til fagområdene. Nå gjelder det for leverandørene å benytte muligheten til dialog og rigge seg til for å kunne levere de beste fremtidsrettede løsningene for det nye sykehuset i Drammen.

Se presentasjonene fra dialogkonferansen:

PNSD – Leverandørkonferanse 13.juni. status, fremdriftsplan, entrepriseinndeling

PNSD – leverandørkonferansen 13.juni IKT

PNSD-Leverandørkonferanse 130619, Utstyr

PNSD-Leverandørkonferanse 13.juni Elektro

PNSD -leverandørkonferanse 13.juni 2019 Elektro 2

PNSD-Leverandørkonferanse Teknikk 130619, VVS

PNSD leverandørkonferanse 13. juni Nøkkeltall VVS

PNSD – leverandørkonferansen 13.juni BYGG

Presentasjonen for fagområdet BYGG legges ved så fort den er tilgjengelig.

 

Vedlagt er også Detaljregulering Nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark – KORTVERSJON LAV OPPLØSNING

Forprosjektrapporten i sin helhet finner dere HER