Nå kan AMK-sentralen redde flere liv – ved hjelp av videosamtaler

av Ida Laustsen

Når operatørene ved nødsentralene kan ta imot video fra innringeren, blir det enklere å gi riktig hjelp. Løsningen er utviklet i et samspill mellom AMK og leverandører med ulik spisskompetanse og kan være avgjørende i forbindelse med hjertestans og slag.

Når operatørene ved nødsentralene kan ta imot video fra innringeren, blir det enklere å gi riktig hjelp. Løsningen er utviklet i et samspill mellom AMK og leverandører med ulik spisskompetanse og kan være avgjørende i forbindelse med hjertestans og slag.  

Tekst Sissel Fornes

Hva har skjedd? Er personen våken? Puster personen normalt? Hvordan er huden og leppene?

Når man ringer 113 til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), er den informasjonen operatøren får, de svarene og beskrivelsene innringeren klarer å gi.

– «Hadde vi bare sett …» begynte å bli et vanlig utsagn blant operatørene, forteller avdelingssjef Lise-Mette Lindland ved AMK Vestre Viken. Hun har ledet prosjektet som har ført til at operatørene nå kan ta imot videobilder fra de som ringer inn, dersom de samtykker.

Avdelingssjef Lise-Mette Lindland ved AMK Vestre Viken har ledet prosjektet. Hun er godt fornøyd med løsningen, men påpeker at de fortsetter å utvikle den gjennom hele perioden for innovasjonspartnerskapet. Foto: Fartein Rudjord

– Med bilder i tillegg til lyd, får AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er blitt en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell, sier Lindland.

Å ha støtte i video vil kunne være særlig viktig dersom pasienten har fått slag eller hjertestans, men også i forbindelse med blødninger og brannskader.

Hjelp ut av startblokka
Prosjektet som startet med et hjertesukk, ble til et innspill til et helse-teknologisk hackaton, som i sin tur ledet til en søknad til Innovasjon Norge – som totalt bevilget 10 millioner kroner.

Dette er midler som går til bedriftene som deltar i partnerskapet, slik at de får dekket deler av utviklingskostnadene. AMK Vestre Viken hadde derfor et godt utgangspunkt da de i samarbeid med blant andre Nasjonalt program for Leverandørutvikling (LUP) inviterte markedet til dialogkonferanse.

Lise-Mette Lindland forteller at leverandørkonferansen og innspillene fra innovasjonspådriver Cecilie Møller Endresen i LUP har hatt stor betydning for prosjektets utvikling.

– Jeg er overbevist om vi aldri hadde vært der vi er nå, uten den hjelpen vi fikk til å kjøre en god prosess, sier Lindland.

Hun påpeker særlig verdien av to ting: At de ble introdusert for fagdisiplinen tjenestedesign, og ved hjelp av byrået Making Waves fikk gjennomført en grundig behovskartlegging i alle brukergrupper. Dette sikret at viktige prinsipper var solid forankret fra start.

Og at de ble rådet til å ha med følgeforetak, som ble Helse Sørøst og Helse Vest med sine underliggende helseforetak. Disse har kunnet følge prosjektet og vil kunne anskaffe løsningen uten å måtte gå inn i en offentlig anskaffelsesprosess. Også Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) er følgeforetak. Med tanke på det juridiske i konkurransegjennomføringen bisto Direktoratet for forvaltning og økonomistyring med rådgivning (DFØ).

Se videoen AMK Vestre Viken fikk laget for å vise en typisk situasjon der video kan redde liv her på YouTube.

Hva er mye blod? Når operatørene selv kan se situasjonen og omfanget av for eksempel en kuttskade, kan de yte bedre hjelp. Foto: Fartein Rudjord

Slik fungerer videosamtalene
Videosamtalene er ikke en automatisert funksjon som starter av seg selv når AMK-sentralen besvarer anropet. Dersom operatøren anser at det ville være nyttig å se pasienten med egne øyne, kan videofunksjonen aktiveres – dersom innringeren gir samtykke.

– I de fleste tilfeller er pasienten en tredjeperson som innringeren vil hjelpe. Dersom personen er ved bevissthet, ber vi om muntlig samtykke. Er ikke personen ved bevissthet, inntreffer presumert samtykke, der vi antar at personen ville sagt ja til hjelpen, til å bli reddet. For at operatøren skal kunne aktivere kameraet i innringerens mobil, må innringeren bekrefte ved å klikke på en lenke vi sender på sms, forklarer Lindland.

Prosessen med å utvikle tjenesten har både vært lang og grundig og har også inkludert utvikling av nye arbeidsprosesser og -metoder for operatørene ved sentralen. De har fått grundig opplæring – og 7. april ble systemet tatt i bruk.

– Operatørene sier videosamtalene har stor merverdi og er veldig fornøyde så langt, sier Lindland.

For å få best mulig erfaringer, skal alle AMK-sentraler i Helse Sør Øst skal starte utprøving i løpet av mai. Piloteringen, den såkalte proof of concept-fasen skal gå frem til september. De neste tre månedene løsningen eventuelt justeres og forbedres etter evalueringer og workshops.

– Løsningen vi piloterer ikke ferdig utviklet – vi vil fortsette å innovere ut perioden av partnerskapet, understreker hun.

Operatørene har mange ganger tenkt at de gjerne skulle sett situasjonen innringeren beskriver. Allerede nå i pilotfasen oppgir de at videosamtalene viser seg svært nyttige. Foto: Fartein Rudjord

Spennende leverandørsamspill
Selve løsningen er utviklet i et innovasjonssamarbeid mellom Vestre Viken HF og det danske teknologiselskapet Incendium, som igjen har samarbeidet med tre underleverandører: Making Waves (nå Noa Ignite) som har hatt ansvaret for tjenestedesign og arbeidsflyt, Public Intelligence som er eksperter på brukererfaringer og Kinder People som har kompetanse på e-helse.

– Det har vært en utrolig energi dette samarbeidet. Kontaktene ble knyttet på leverandørkonferansen, så den viste seg å være genial for prosessen og prosjektet, sier Lindland.

Hun forteller aktørene bare rakk å møtes en gang fysisk før koronapandemien brøt ut.

– I dette store prosjektet har vi kun kommunisert digitalt og det gjør meg enda mer stolt over at vi faktisk har kommet i land – og at løsningen fungerer. Den er virkelig skreddersydd for AMK, og jeg tror og håper at dette gjør at vi yte enda bedre hjelp, sier avdelingslederen.

 

Du kan lese mer om prosjektet her.