Kunstig intelligens skal sikre Mjøsbyene bedre og billigere brøyting.

av Kjersti Granaasen

Innovasjonskontrakt i Smart Vintervei til Betelo AS

Innovasjonskontrakt i Smart Vinterveg til Betelo AS

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg skal driftsoppgaver i forbindelse med brøyting og strøing automatiseres. Teknologien leveres av den lille Trondheimsbedriften Betelo AS, som feide store konkurrenter av banen i anbudsprosessen. 

Løsningen vil kombinere værobservasjoner fra innbyggerne med maskinlæring og egne målestasjoner. Når det trengs å brøyte eller strø utkalles mannskap helt eller delvis automatisk.  Gjennom en publikumsløsning får innbyggerne oversikt og mulighet til å gi tilbakemeldinger.  

Dette er en stor anerkjennelse av den teknologien vi allerede har utviklet og vi ser frem til å løfte den til nye høyder, sier daglig leder i Betelo AS, Jostein Bjørkøy.  

Jostein Bjørkøy, daglig leder Betelo AS

Pål Godard, assisterende prosjektleder i Smart vinterveg, håper at teknologien kan bidra til  fornøyde innbyggere, og at brøyting og strøing også vil resultere i lavest mulig pris.

Les om prosessen med innovasjonspartnerskapet HER. 

Unikt samarbeid 

Det at fire kommuner går sammen om et prosjekt som dette er ganske så unikt, og det gir samtidig rom for en løsning som blir både gjennomarbeidet og velprøvd. 

– Alle kommunene vil fortsette å bidra med ressurser i alle deler av prosjektorganisasjonen. Etterhvert som de teknologiske løsningene tar form vil de bli prøvd ut og testet i samarbeid med leverandør i alle de fire kommunene. På denne måten får vi en svært god kvalitetssikring og testing av løsningene både underveis og av sluttproduktet, sier Pål Godard, en av prosjektlederne fra Gjøvik kommune.  

Gammel problemstilling får nye løsninger 

– Dette er utrolig spennende. Det vi ser konturene av i Betelos løsning kan virkelig gi nye muligheter for både planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av veivedlikehold om vinteren, som ofte er både komplisert og krevende, sier prosjektleder Pål Godard.  

I tillegg åpner løsningen for helt nye muligheter med tanke på innsyn og oversikt for den enkelte innbygger. 

– Blant annet kan publikum få innsyn i hvor brøytebilen har vært, slik at folk kan se om det er brøytet på skoleveien eller der man skal ut med bil. Publikum kan også melde inn feil og mangler ved brøyting eller strøing, slik at de kan få gitt beskjed dersom en rode har blitt glemt, sier Godard. 

Teknologisk nyvinning 

Betelo AS skal i prosjektperioden utvikle nye løsninger med blant annet egne vær- og målestasjoner med kamera på utvalgte plasser i kommunene.   

– Det er jo ekstra morsomt at Betelos underleverandør på dette området, Recab AS, er et lokalt Hamar-firma. De leverer datasystemer, lager smartbysystemer  og utfordrende teknologi for blant annet forsvarsindustrien. I dette prosjektet skal de altså levere målestasjoner, forteller Godard.  

I tillegg vil løsningen gi mulighet for automatisering av utkallingsrutiner for sjåfører, en opprettelse av markedsplass for vinterdrift og mer til. 

– Veien blir til mens vi går, så vi ser fram til en utrolig spennende prosess videre, sier Pål Godard. 

Les mere om prosess på sidene https://www.smartemjosbyer.no/