NAV og Læringsliv AS har inngått partnerskap

av Harald Aas

Den 27.september inviterte NAV til kontraktsmøte med leverandøren som ble valgt som partner i prosjektet NAV Human. LUP deltok på møtet og fikk samtidig et intervju med prosjektleder for innovasjonspartnerskapet Astrid Gjeraker i NAV Øygarden og leder for Læringsliv AS, Sverre Konrad Nilsen.

Bergen skuffet denne dagen med strålende sol, men det la ingen demper på stemningen blant de vel 20 deltakerne på kontraktsmøtet. Møtet markerte starten på to år med utvikling som nå ligger foran innovasjonspartnerne NAV Øygarden og Læringsliv AS. NAV Øygarden har styrket laget med innkjøpsressurser fra NAV Vestland (prosjekteier), veiledere og fagfolk fra NAV Askøy og med NAV sentralt som sitter i styringsgruppen for prosjektet.

Bakerst fra venstre: regionsleder Helga Torgersen fra NAV Vestland, Tore Vestues fra Læringsliv AS , John Muakya fra NAV Øygarden, Kjersti Merethe Christensen fra NAV Askøy, prosjektleder Sverre Konrad Nilsen fra Læringsliv, Kåre Inge Skarsvåg fra Læringsliv AS, prosjektleder NAV HUMAN Astrid Gjeraker fra NAV Øygarden, avdelingsleder Waqas Younis fra NAV Askøy, innovasjons og utviklingskoordinator Sissel Bondevik Høvding fra NAV Vestland. Foran fra Venstre: Kommunalsjef Tove Helleland fra Øygarden Kommune, avdelingsleder Kari Mette Fedje fra NAV Øygarden, anskaffelsesansvarlig Stine Jørgensen Bjarnar fra NAV Vestland, kontorleder Nina Andersen fra NAV Øygarden, Serina Heggholmen fra NAV Øygarden, Harald Aas fra LUP, avdelingsdirektør Rune Jacobsen fra NAV Vestland og Hilde Carlsson fra NAV Øygarden Foto: June Kristiansen / Fotograf Veronika Stuksrud

Etter ca ett år med behovskartlegging, markedsdialog og en omfattende anskaffelseskonkurranse kan nå endelig arbeidet med idéutvikling, konseptualisering, prototyping og testing ta til. LUP deltok med et innlegg på møtet der vi snakket om hvilke forventninger og forpliktelser som ligger på partnerne, og viktigheten av nettopp…..partnerskap. Når man skal lage noe helt nytt finnes det ingen bruksanvisning og både oppdragsgiver og leverandør må tåle usikkerhet og ikke minst ha mot og risikovillighet til å satse på noe man ikke vet utfallet av.

Les mer om anskaffelsen her

Vi fikk anledning til å stille noen spørsmål til prosjektleder og lederen for leverandøren som vant oppdraget.

Astrid Gjeraker er ansatt i NAV Øygarden og prosjektleder for NAV Human. Foto: June Kristiansen / Fotograf Veronika Stuksrud

Hva er et innovasjonspartnerskap Astrid?

Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre, der man i stedet for å kjøpe et produkt, kjøper et utviklingsløp der vi som kjøper får utvikle ønsket produkt sammen med leverandør. Dette gir gode muligheter til å finne gode løsninger på det behovet vi anskaffer for.

Hva er det som har endret seg siden NAV nå søker nye løsninger i NAV human og StartOff?

Det er blitt et større fokus på utvikling og innovasjon i organisasjonen. Det er et større fokus på framover, og det er et større fokus på å lete etter bedre løsninger. Jeg mener også at det smart å få nye øyne på utfordringer, og slippe eksterne til, for å finne løsninger sammen med oss.

Hva er det dere håper å få til i prosjektet NAV human?

Vi håper å lage en helhetlig gruppeoppfølgingsmetodikk med tilhørende digitale verktøy, som forenkler gruppeveilederoppgavene, kvalitetsikrer gruppeveiledningen, og gir brukerne høy kvalitet i oppfølgingstilbudet. I dette ligger også at brukerne skal oppleve motivasjon ved å delta, og oppleve positiv endring som følge av tilbudet.

Prosjektet er nå 1/3 ut i prosjektperioden; hvordan går det?

Anskaffelsesprosessen er ferdig, og vi starter nå utviklingsperioden. Det har bekymret meg mye at anskaffelsesprosessen tar så mye tid av prosjektperioden. Men jeg ser at anskaffelsesprosessen i seg selv har en del faktorer som også påvirker utviklingsfasen positivt. Så jeg vil si at det går bra. Jeg gleder meg til å starte utviklingsarbeidet, og til å involvere veiledere og brukere i utviklingsfasen.

Hvor mange tilbud fikk dere inn og hvem valgte dere som partner i dette innovasjonspartnerskapet?

Vi fikk inn 8 tilbud. Vi forhandlet med alle leverandørene en gang, og tok 3 med videre til andregangsforhandlinger. Vi valgte å inngå kontrakt med Læringsliv AS. De tar med seg svært høy kompetanse, og spennende erfaring fra ulike retninger innen veiledning og gruppeprosesser.

Hvordan responderte NAV sine etablerte leverandører på invitasjonen om et innovasjonspartnerskap?

Det var relativt stor interesse for prosjektet. Men ettersom vi også etterspør en digital komponent ser vi at IT leverandørene var tydeligere på banen med sine tilbud.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått om dette prosjektet fra din kollega i NAV? 

Fra veilederne kommer det bare positive tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene handler mest om at det høres spennende ut. En utfordring har vært at det er lite som kan deles utenfor anskaffelsesgruppen i anskaffelsesprosessen. Og da blir det også lite nytt å melde til mine kollegaer, over en lengre periode. Jeg gleder meg til å kunne presentere ideskisse for løsning, og framdriftsplan. Da blir det lettere for veilederne å se muligheter i eget arbeid med det som utvikles i innovasjonspartnerskapet.

Hvilken avisoverskrift håper du å lese når prosjektet er ferdig og løsningen på plass? 

«Svært godt resultat etter innovativt utviklingsløp i NAV» «Å skape sammen gir resultater!»

Leder i Læringsliv AS Sverre Konrad Nilsen og prosjektleder i NAV Human Astrid Gjeraker. Foto: June Kristiansen / Fotograf Veronika Stuksrud

Gratulerer med innovasjonspartnerskapet med NAV! Kan du kort forklare hva det er dere skal lage for NAV i dette prosjektet?

Takk for det! Læringsliv skal utvikle en gruppeoppfølgingsmetodikk for ungdom sammen med Nav sine veiledere. Vi skal utvikle 1) et verktøy for å engasjere ungdommene, 2) et handlingsverktøy hvor ungdommene skaper fremdrift i egen utvikling og 3 ) et verktøy som støtter veilederne i prosessen. Løsningene skal utvikles gjennom partnerskapet med NAV. Vi ser frem til å utvikle dette i tett samarbeid med Nav sine veiledere.

Hva betyr dette innovasjonspartnerskapet med NAV for Læringsliv?

Dette betyr at vi får en unik mulighet til å la ulike typer kompetanse jobbe sammen om et felles mål, nemlig å yte enda bedre tjenester til NAV sine brukere. Læringsliv vil bidra med sin kompetanse, men det som virkelig er spennende med dette partnerskapet er all den erfaringskompetansen NAV vil stille til rådighet. Når vi i tillegg får testet dette ut sammen med brukerne så er det en drømmesituasjon for Læringsliv. Vi er overbevist om at denne måten å jobbe på gir best resultater.

Hvorfor tror du at NAV valgte nettopp dere som innovasjonspartner?

Vi tror at den brede kompetansen Læringsliv kan tilby var viktig. Vi har bred akademisk kompetanse samtidig som vi har betydelig kompetanse på å bygge løsninger for kunder og betydelig gründererfaring. I tillegg opplever vi at vårt tilbud traff godt på behovet som var skissert.

Innovasjonspartnerskapet er signert. Leder for Læringsliv AS Sverre Konrad Nilsen og avdelingsdirektør og prosjekteier fra NAV Vestland Rune Jacobsen. Foto: June Kristiansen / Fotograf Veronika Stuksrud

LUP ønsker begge partnerne lykke til med utviklingsarbeidet og kommer tilbake med oppdateringer etter hvert som resultatet tydeliggjør seg.