Kommunale anskaffelsesstrategier til inspirasjon!

av Ida Laustsen

Skal dere lage ny anskaffelsesstrategi, eller ønsker du inspirasjon til ny strategi? Her er tre anskaffelsesstrategier som du kan la deg inspirere av!

Her er tre anskaffelsesstrategier som du kan la deg inspirere av!

Det er viktig å ha en anskaffelsesstrategi (eller innkjøpsstrategi; kjært barn har mange navn). En anskaffelsesstrategi er koblingen mellom de politiske målene og visjonene til kommunen, og det daglige innkjøpet av varer og tjenester. I dette blogginnlegget kan du lese mer om hvorfor det er viktig å ha en anskaffelsesstrategi. Vi i Nasjonalt program for leverandørutvikling er opptatt av å dele de gode eksemplene. Her får du tre anskaffelsesstrategier til inspirasjon og etterfølgelse, hvor det er satset på innovasjon og innovative anskaffelser!

Illustrasjon: Nasjonalt program for leverandørutvikling

Flora kommune – innkjøpsstrategi

Flora kommune ligger i Sogn og Fjordane, og har 12 000 innbyggere. Flora bystyre har vedtatt innkjøpsstrategi, innkjøpsreglement og innkjøpsrutiner. Alle som gjør innkjøp og anskaffelser i Flora kommune må sette seg inn i rutinene. På alle anskaffelser over 100.000 skal det føres anskaffelsesprotokoll, og innkjøpsleder har ansvar for alle anskaffelser over 1.100.000,-. Flora kommune sin strategi fra 2017 er kort og konsis på 3 sider, og inkluderer både innovative anskaffelser og leverandørutvikling.

Larvik kommune – anskaffelsesstrategi

Larvik kommune ligger i Vestfold, og har 47 000 innbyggere. Larvik kommune ser viktigheten av å bruke anskaffelser strategisk for virksomheten sin totale måloppnåelse. Larvik kommune har en grundig og god anskaffelsesstrategi, som tar for seg de mange ulike aspektene ved anskaffelser og innkjøp. Larvik har fokus på verdiskapende, innovative og bærekraftige anskaffelser. På side 33 i strategien er det et eget avsnitt om innovative anskaffelser. Larvik kommune har gjennomført flere innovative anskaffelser, og har hatt ledelsen i fellesanskaffelsen elektronisk medisineringsstøtte hvor Larvik signerte avtale med to leverandører på vegne av 29 kommuner!

Anskaffelsesstrategi Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune ligger i Østfold, og har 80 000 innbyggere. Fredrikstad kommune har organisert en egen innkjøpsavdeling bestående av 5 innkjøpsrådgivere i tillegg til en innkjøpsleder. Innkjøpsavdelingen håndterer alle anskaffelser over 100 000,- kroner, bortsett fra entrepriser på eiendom- og det kommunaltekniske området. Hovedmålet er at «kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunen og brukere, være innovative, ivareta samfunnsansvar og skape tillitt til Fredrikstad kommune som innkjøper.»

 

På DIFI sine sider finner du maler og flere eksempler på gode anskaffelsesstrategier