Hvorfor er det viktig med en anskaffelsesstrategi?

av Ida Laustsen

Det er viktig å ha en strategi for å nå de målene man setter seg! En anskaffelsesstrategi bidrar til at den offentlige virksomheten bruker konkrete innkjøp for å nå målene sine. Mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å være innovative - og da er anskaffelser et verktøy for å få til dette!

Illustrasjon: DIFI

Mange offentlige virksomheter vil være nyskapende og innovative. En anskaffelsesstrategi er koblingen mellom de politiske forventningene, målene og visjonene for virksomheten, og det daglige innkjøpet av varer og tjenester.

Anskaffelser som et strategisk virkemiddel

Anskaffelser og innkjøp er et effektivt verktøy for å etterspørre nye og bedre løsninger. Derfor bør ledelsen i kommuner og fylkeskommuner sette anskaffelser på agendaen! Man må løfte anskaffelser fra en administrativ aktivitet til et strategisk virkemiddel. Og for å gjøre dette bør anskaffelser forankres  i plan- og strategidokumenter. Når det er forankret og vedtatt av politisk og administrativ ledelse, vil innkjøpere etterspørre innovasjon i anskaffelsene de gjør.

Verktøyet innovative anskaffelser

Østfold fylkeskommunes anskaffelsesstrategi for 2018-2022 er et eksempel på en anskaffelsesstrategi med en tydelig satsing på innovasjon. Hovedmålet til Østfold fylkeskommune er at

«Anskaffelser skal bidra til bærekraftig verdiskapning til lavest mulig ressursbruk, og skape tillit til Østfold fylkeskommune som innkjøper»

For Østfold fylkeskommune innebærer det blant annet at anskaffelsene skal være korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig kompetanse, innovasjon og nytenkning.  For å nå hovedmålet skal Østfold fylkeskommune gjennomføre innovasjonsvennlige anskaffelser, som tar utgangspunkt i behovet, benytte dialog og mest mulig åpne og funksjonelle krav som aktive virkemidler, og utfordre leverandørmarkedet til å komme opp med nye og bedre løsninger.

Da blir det veldig tydelig for innkjøper hva og hvordan man skal anskaffe. Dette viser hvordan ledelse, fag og innkjøpere kan jobbe sammen for å gjøre hverandre gode, og bidra til at Østfold fylkeskommune når målene gjennom innkjøp! Her kan du lese hele anskaffelsesstrategien til Østfold fylkeskommune.

Eksempler og maler

Dersom du ønsker inspirasjon og eksempler på anskaffelsesstrategier, ligger det maler og veiledere på sidene til DIFI (link). Vi i Leverandørutviklingsprogrammet er også behjelpelige dersom du ønsker å sette anskaffelser på agendaen!