Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber markedet om innspill

av Riche Vestby

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2020 legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. På et dialogmøte nylig ba de markedet om å komme med gode innspill til hvordan de kan legge opp til en involverende og engasjerende prosess.

Prosjektleder Hanne-Cecilie Bjørka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2020 legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Departementet skal i den anledning anskaffe prosesstøtte og de har valgt å gjennomføre konkurransen som en innovasjonsvennlig anskaffelse.

Mange interesserte deltok på dialogmøte

I overkant av 30 leverandører deltok nylig på et dialogmøte der departementet presenterte rammene for arbeidet med stortingsmeldingen og sine behov for prosesstøtte i arbeidet.

Det er få formelle krav til hvordan en stortingsmelding kan utvikles. Vi ønsker å legg opp til en involverende og engasjerende prosess og vil gjerne ha råd fra dere på hvordan det best kan gjennomføres,  sa prosjektleder Hanne-Cecilie Bjørka.

Leverandørene som deltok representerte ulike typer konsulentmiljø og forskningsaktører. De stilte mange gode spørsmål underveis og departementet fikk også god anledning til å presisere at det de skal anskaffe er hjelp til å gjennomføre prosess, ikke innovasjonsekspertise.

Innovasjonskunnskapen ligger jo hos mange ulike aktører og personer og vi ønsker at disse skal engasjeres i den videre prosessen. Vi vil ikke skrive denne meldinga inne i departementet sammen med noen eksperter men involvere bredt, understrekte prosjektlederen.

Veien videre

Leverandørene har nå frist til 6. april med å komme med skriftlige innspill. Noen konkrete råd fikk departementet imidlertid allerede i dialogmøtet. To som gikk igjen var at innbyggerne absolutt bør involveres i prosessen, og at leverandørene også håper at KMD åpner for å gjennomføre en til en møter som en del av dialogprosessen.

Er du nysgjerrig på hva som ble sagt i møtet finner du opptak av dette og presentasjonene her .