Invasjonen er i gang

av Harald Aas

Den forventede invasjonen av pukkellaks i norske elver er i full gang. Hvor mye som kommer vet vi først om noen uker når toppen nås. Pukkellaksen eller stillehavslaksen hører ikke naturlig hjemme i våre vassdrag og den fortrenger atlanterhavslaks og andre fiskearter fra gyteplassene. Kampen mot pukkellaksen føres på flere fronter, og en av prosjektene er en innovativ anskaffelse der det skal utvikles en fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering.

Pukkellaksen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Grunnen til det er at den i juni og juli nok en gang invaderer de norske vassdragene og utfordrer de fiskeartene som naturlig hører hjemme der om gyteplassene. Pukkellaksen lever i en toårig syklus og der de returnerer i store antall særlig i oddetalsår som 2023, og neste gang 2025.

Pukkellaksen er her! (VG)

I en nyhetssak fra VG kan vi lese at fiskere allerede har fanget store mengder pukkellaks denne siste uken i juni. Invasjonen forventes å øke ut over sommeren.

Fikk 4000 pukkellaks i ettnotkast (NRK)

Eirik Frøiland som jobber i Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark er omtalt som «pukkallaksgeneral» i nyhetssaken. – Selv om det fiskes litt er det ikke i nærheten av nok. Vi må ha avsperringer i elvene også, sier Føiland om sjøfisket.

Se livebilder fra fangstfellene her

Det er allerede satt opp mekaniske fangstfeller i de fleste elvene for å ta opp kampen mot pukkellaksen. Nå er det gått ut en utlysning fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der man etterlyser leverandører og fagmiljøer som kan automatisere identifiseringen, sorteringen og uttaket av pukkellaks fra norske elver.

Se utlysningen på Doffin her

Les mer om anskaffelsen her