Hvordan kan du vise fram løsningene til bedriften din for en offentlig kunde?

av Ida Laustsen

Innovasjoner og løsninger endres og utvikles fortløpende. Det er vanskelig for det offentlige å holde oversikt over det nyeste og beste av produkter, idéer og tjenester som finnes på markedet. Sitter du med en innovasjon, et produkt eller løsning som du vil presentere for det offentlige markedet?

Hvilke arenaer inviterer det offentlige bedriftene til?

Fylkeskommuner, kommuner og statlige virksomheter anskaffer for rundt 740 milliarder kroner årlig. I mange anskaffelsesprosesser kan offentlige virksomheter bruke markedsdialog som en del av anskaffelsesprosessen. Markedsdialogen er forut for konkurransefasen og har som formål å sikre at de får best mulig innsikt til å bygge en god konkurranse for å dekke sine behov. Her er kort om ulike former for dialog som det offentlige kan invitere til:

 • Dialogkonferanser/dialogmøte/markedsdialog/leverandørkonferanser: Åpen for alle leverandører som ønsker å delta og melde seg på. Annonseres ofte på doffin.no eller på nettsidene til bransjeforeninger, klynger, næringsforeninger, offentlige virksomheter og liknende. Informasjonen fra konferansene skal gjøres tilgjengelig for alle i ettertid.
 • En-til-en-møter: En-til-en-møter arrangeres ofte i forbindelse med en dialogkonferanse/dialogmøte/markedsdialog/leverandørkonferanse og varer ofte rundt 20-30 minutter.
 • Forespørsel om informasjon (Request For Information/RFI): Offentlig oppdragsgiver kan bruke veiledende kunngjøring på doffin.no for å be om å få tilsendt informasjon fra leverandørene før kunngjøring av konkurranse.

 

Gørill Horrigmoe i LUP i dialog med offentlige oppdragsgivere, foto: Siv Dolmen

Hva hvis det ikke finnes noen arenaer hvor du kan vise frem bedriften og løsningene?

Dersom ikke det offentlige vet om løsningen din, er det mindre sannsynlighet at den blir etterspurt. Så hvordan kan du gjøre ditt produkt kjent for dine mulige kunder?

 • Oppsøk dialogaktiviteter. Følg med på doffin.no hvor mange markedsdialoger kunngjøres, og i vår kalender www.innovativeanskaffelser.no/kalender/. I tillegg bør du følge med på nettstedene til de offentlige virksomhetene du ønsker å selge til.
 • Leverandørkonferanser kan arrangeres av organisasjoner/bransjer/klynger/nettverk for å vise frem nye løsninger og bedrifter som finnes og er relevante for det offentlige markedet. Les mer om hvordan du kan arrangere en leverandørkonferanse her.
 • Be om mulighet for å presentere din løsning for det offentlige
 • Salgsarbeid, markedsføring og redaksjonell omtale – gjør løsningen og innovasjonen din kjent gjennom media, markedsføring eller sosiale medier!

 

Ida Laustsen, innovasjonspådriver i LUP presenterer Finn løsninger 18. oktober, foto: Håkon Mærland/MLandPictures.

Slik lykkes du!

 • Sett deg godt inn i behovet – lytt til hva den offentlige oppdragsgiveren sier og presentér relevant informasjon for dem. Det hjelper ikke med en fantastisk løsning om den ikke dekker behovet eller løser noen utfordringer for den man møter.
 • Synliggjør gevinstene ved din løsning! Det offentlige er ofte på jakt etter løsninger som sparer ressurser, tid, kutter utslipp, og som er bedre for innbyggerne og brukerne.
 • Kjenn kunden. Ha forståelse og innsikt i deres utfordringer, hverdag og kompleksitet.
 • Sørg for at du snakker med rett person! Trenger du å snakke med en person i en fagavdeling, på innkjøp eller som sitter i ledelsen? Du må finne ut hvor i kommunen de som tar beslutningen for løsningene du sitter på, jobber.
 • Det kan være en fordel å kjenne til lov og forskrift for offentlige anskaffelser. Dette for å få en forståelse for hvordan det offentlige må forholde seg til hva som leveres inn fra tilbyderne

Ofte stilte spørsmål:

 • Kan ideen min bli stjålet? All informasjon som deles i en dialogkonferanse må tilgjengeliggjøres for alle, også til de som ikke deltok. Skriftlige innspill og informasjon fra én-til-én møter er ikke tilgjengelig for andre. Det skal være trygt å komme med løsningene deres, både når det kommer til forretningshemmeligheter og håndtering av IPR-rettigheter. Du kan lese mer om taushetsplikt og offentlige anskaffelser her.
 • Kan det offentlige kjøpe en løsning direkte fra bedriften min? Offentlige innkjøp følger anskaffelsesregelverket, og det kan være lurt å kjenne til lov og forskrift om offentlige anskaffelser for hvordan oppdragsgiver må forholde seg til dette. I forskrift om offentlige anskaffelser finnes mulighet for å unnta Forsknings- og utviklingskontrakter for kunngjøringsplikt. Les mer om FoU-kontrakter her.
 • Hvordan kan jeg sikre at jeg blir leverandør når jeg har det beste produktet? I mange konkurranser er det kompetanse og løsningsforslag som etterspørres. Dersom du fokuserer utelukkende på produkt kan det være du ikke svarer opp konkurransen. Det er derfor viktig å svare opp utlysningsteksten i konkurransen og «bevise» at deres kompetanse, kunnskap og produkt dekker behovet/problemet som skal løses.I denne artikkelen svarer innkjøpere på typiske spørsmål bedrifter har om hvordan være leverandør i innovative anskaffelser.
 • Kan jeg bli utestengt fra konkurransen ved å delta i dialog? Noen er redd for å dele informasjon og for at de skal bli avvist fra en konkurranse. Det er lovlig og lurt å delta i dialogen med det offentlige. Som leverandør kan du få større forståelse, forberede deg på fremtidige konkurranser og levere bedre tilbud. Du kan lese mer om reglene for dialog her.

Hva kan LUP gjøre for deg?

Vi i LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer. Vi publiserer kommende anskaffelser på nettsiden vår og arrangerer mange dialogaktiviteter hvor du kan komme i kontakt med offentlig sektor og andre leverandører. Vi holder også presentasjoner om innovative anskaffelser. Vi har innovasjonspådrivere i store deler av Norge, kontakt oss gjerne!

Ansatte i LUP foran en utslippsfri anleggsmaskin som har blitt utviklet av NASTA gjennom en innovativ anskaffelse.