Heldigvis skal ikke trønderske kommuner kjøpe utdaterte IT-løsninger

av Hilde Sætertrø

I de første dagene i mars var totalt 26 kommuner representert på samling for «bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger» som foregikk på Værnes. Kommunene har forstått at god behovskartlegging og aktiv bruk av markedet vil gi dem fremtidsrettede IT-løsninger.

Dermed gjør kommunene det motsatte av hva Riksrevisjonen har avdekket i sin undersøkelse som slår fast at få statlige virksomheter utfordrer og bruker markedet aktivt når de skal anskaffe IT-løsninger, samt at de er dårlige til å beskrive fremtidig behov, og dermed får de tilbud på gamle IT-løsninger. Samlingen på Værnes, med mange trønderske kommuner + Drammen kommune og Arbeidstilsynet (som kan gjøre undersøkelsen til Riksrevisjonen til skamme), setter mest fokus på hvordan oppdragsgivere kan utforske behov og dermed legge grunnlaget for organisasjonsutvikling gjennom digitale løsninger. Samlingens tema var digitalisering (tørre å se langt fram i tid), endring og medarbeiderdrevet innovasjon – grunnleggende kontekst for å anskaffe fremtidsrettede digitale løsninger. Det er viktig å bygge kunnskap om det å utforske behov og å bruke leverandørdialog tidlig i anskaffelsesprosesser. Her er noen tilbakemeldinger etter samling 1: «matnyttig», «gir en god prosjektstart», «vi må endre opprinnelig plan…», «nyttig å løfte blikket», «bra med konkrete verktøy», «tar med meg både inspirasjon og pågangsmot», «spennende med utviklingsprosjekter», «det er viktig å skape kultur for endring og innovasjon», «nå kan jeg være en god medspiller i anskaffelsesprosesser», «nå ser vi at også mindre kommuner kan bidra til nye løsninger». Vi ser fram til videre arbeid for å bli gode bestillere av fremtidsrettede digitale løsninger!

f.v: Hilde Sætertrø (LUP), John Richard Hanssen (Abilator) og Lars Iversen (Røe komm.) faglige bidragsytere i kunnskapsforløpet
Asle Brustad i Trøndelag fylkeskommune forteller om digitaliseringsprosjektet Døgnåpen Digital Forvaltning som Fosen-kommuner gjennomfører
Interesserte deltakere følger med